رفتن به مطلبiran rules jazbe modir
ADS mahak

پست های پیشنهاد شده

مقدمه:

به دنیای زیبای SQL خوش آمدید، Server SQL نرمافزار سیستم مدیریت بانک اطالعاتی است که توسط

شرکت مایکروسافت ارائه شده است، یک نرمافزار کارآمد که کاربران زیادی را به طرف خود جذب کرده است،

از ویژگی های این نرم افزار میتوان به این موارد اشاره کرد:

 چندین هزار کاربر میتوانند به اطالعات بانک اطالعاتی دسترسی داشته باشند.

 ایجاد بانکهای اطالعاتی با چندین ترابایت حجم.

قابلیت به کارگیری از حداکثر سخت افزار موجود در سیستم.

قابلیت پشتیبانگیری پیشرفته و آنالین بودن در 99 درصد موارد.

 امنیت باال و دسترسی کاربران ویندوز با همان نام کاربری به SQL.

و چندین و چند ویژگی دیگر...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

telegram channel   jazbe modir

سختافزار و نرمافزار مورد نیاز:

برای نصب و راهاندای نرمافزار 2016 SQL نیاز به پیشنیازهای سختافزاری و نرمافزاری داریم تا بتوانیم از این

نرم افزار بیشترین بهره را ببریم، طبق بررسیهای بعمل آمده این نتایج بدست آمده است:

سختافزار مورد نیاز:

System Requirements and Installation

Ram: 1GB

best offer : 4 GB

CPU : 1.4 GHz 64-bit processor

Best Offer : 2.4 GHz

Hard Disk : 6 GB

Best Offer: 10 GB

برای اینکه نرمافزار SQL به درستی کار کند و سرویس خوبی را ارائه دهد سعی کنید از یک CPU دو هستهای

4.2 گیگاهرتز استفاده کنید، رمی که برای این سرور در نظر میگیرید سعی کنید حداقل 4 گیگابایت باشد، البته

به این نکته هم توجه کنید که باید مقداری رم برای خود ویندوز هم در نظر بگیرید، در این کتاب از ویندوز

سرور 2016 استفاده خواهد شد که به نظر من 4 گیگ را برای ویندوز و 4 گیگ را برای نرم افزار SQL در نظر

بگیرید که کالً رم سرور خود را 8 گیگ در نظر بگیرید.

حداقل فضا برای 2016 SQL را 6 گیگابایت در نظر بگیرید، البته سعی کنید مقدار فضای درایو چیزی بیشتر از

6 گیگابایت باشد تا در ادامه با مشکل کمبود فضا مواجه نشویم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

منوی View:

گزینهی Explorer Object ابزاری برای نمایش کلی دیتابیسها،

سرویسها و... است که اگر به نرمافزار توجه کنید در سمت چپ، این ایزار

را میتوانید ببینید.

گزینهی Details Explorer Object ابزاری است زیر مجموعه ابزار

Explorer Object که اطالعات داخلی آن را نمایش میدهد.

گزینهی Explorer Solution ،ابزاری که در سمت راست برنامه ظاهر

میشود و برای نمایش اطالعات پروژهی شما ایجاد شده است این پروژهها

میتواند پروژهای در studio Visual شما باشد.

گزینهی Window Bookmark ،این ابزار مفید برای ایجاد

Bookmarkهایی در کد است که شما را سریع به کد مورد نظر در پروژه

میرساند.

گزینهی Explorer Utility ،ابزاری برای مدیریت پایگاه دادهها و نظارت کلی بر روی آنها در داخل سازمان و

یا سازمانهایی در فواصل دورتر از آن است، درباره این سرویس در ادامه کتاب بیشتر بحث خواهیم کرد.

گزنههای دیگری هم وجود دارد که در ادامه روی آنها کار خواهیم کرد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

منوی Debug:

این منو برای کنترل پروژه است و برای بررسی و اشکالزدایی

پروژه کاربر دارد که در خالل کار بیشتر با آن آشنا خواهیم شد.

منوی Tools:

با استفاده از Profiler Server SQL میتوانیم تمام Logهای

مربوط به پروژه را در مسیر مشخصی ذخیره کنیم تا بتوانیم در

صورت دریافت مشکل آنها را بررسی کنیم.

 عنوان به Database Engine Tuning Advisor گزنهی

مشاور کاری راه حلهایی را در هدف بهبود کار معرفی میکند.

گزینههای دیگر را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

خوب تا این قسمت کتاب در مورد ویژگی های 2016 SQL صحبت کردیم و بعد نرمافزار آن را دانلود و نصب

کردیم و منو های آن را توضیح دادیم. در ادامه روی بحثهای جدیدتری تمکز خواهیم کرد.

اگر در منوی فایل بر روی Options کلیک کنید میتوانید

تنظیمات کلی نرمافزار SQL را مشاهده و آنها را تغییر دهید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

طراحی و ایجاد پایگاه داده در 2016 Server SQL:

به یکی از مهمترین بخشهای Server SQL یعنی پایگاه داده رسیدیم، همانطور که در مقدمه خدمت شما عزیزان

عرض کردم، شما میتوانید برای کارهای شخصی و کوچک یا کارهای بسیار بزرگ در SQL برای خود پایگاه

داده ایجاد و آنها را به چند یا هزاران کاربر تخصیص دهید.

زمانی که یک پایگاه داده را ایجاد میکنید میتواند شامل اشیاء زیر باشد:

 تعاریف جدول

 ستون در جدولها که بخشی از جدول را تشکیل میدهد.

 برنامهها )SQL-T ،)این برنامهها به کاربر اجازه دستکاری دادهها و ایجاد پرسوجو در آنها را میدهند.

 شاخصسازی اطالعت، برای سرعت بخشیدن به اطالعات پایگاه داده.

 استفاده از جدولها، هر پایگاه دادهای در SQL باید دارای حداقل یک جدول با سطر و ستون مشخص

باشد، این جدولها دقیقاً شبیه به جداول اکسس هستند با این تفاوت که حجم داده های بسیار بزرگ را

قبول میکنند.

 ستون هم جزء یک جدول در پایگاه داده است.

 و...

زمانی که نرمافزار SQL را اجرا میکنید، چند دیتایس از پیش ایجاد شده

را مشاهده خواهید کرد! این دیتابیسها با نامهای Master ، Model ،

MSDB ،Tempdb که به صورت خودکار در نرمافزار ایجاد شده است.

تذکر: لطفاً کاری با این دیتابیسها نداشته باشید و تغییراتی را روی آنها

اعمال نکنید، تا نرمافزار با مشکل مواجه نشود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پایگاه داده Master:

پایگاه داده Master به عنوان قلب تپنده SQL است و اگر از دست برود با مشکل مواجه خواهید شد، دیتابیس

Master شامل اطالعات حیاتی زیر است:

 زمانی که یک کاربر ایجاد میکنید ID آن در این دیتابیس قرار میگیرد.

 تمام رویدادها یا همان Log ها در این دیتابیس قرار میگیرد.

 نام و اطالعات مربوط به پایگاه داده ها.

. SQL Server اولیه مقداردهی 

 خطاهایسیستم و تمام پیامهای موجود در سرور.

 پایگاه داده های محلی.

 جدول های خاص پایگاه داده ها.

 و...

نکته مهم در این بخش این است که به طور منظم از این پایگاه داده مهم پشتیبان تهیه کنید که این کار را در ادامه

کتاب توضیح خواهم داد.

پایگاه داده tempdb:

همانطور که از اسم آن مشخص است، یک پایگاه داده موقت است، زمانی که شما 2016 Server SQL را اجرا

میکنید، اطالعات موقت در این پایگاه داده قرار میگیرد، مثالی که در این رابطه میتوان زد مانند RAM سیستم

شما که زمانی نرمافزاری را اجرا میکنید اطالعات به صورت موقت در این حافظه قرار میگیرد و بعد از بستن

نرمافزار اطالعات هم در حافظه پاک میشوند.

زمانی که یک دستور را در SQL اجرا میکنید، اطالعات این دستور به صورت موقت در این پایگاه داده قرار

میگیرد و پردازش میشود و طول عمر آن به کار کاربر مورد نظر برمیگردد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پایگاه داده Model:

این پایگاه داده به عنوان یک الگو در نظر گرفته میشود یعنی اینکه یک سری استانداردهایی در آن تعریف شده

که همه پایگاه دادهها از آن استاندارد پیروی میکنند. مجموعه های از پیش تایین شده در این پایگاه وجود دارد

که برای ساخت پایگاه داده های دیگر به کار میرود مانند حجم پایگاه داده ها، اندازه جدولها و ....

پایگاه داده msdb:

در این پایگاه داده یکی سری کارهای از پیش تعیین شده قرار دارد این کارها میتوان پشتیبانگیری و یا بازگردانی

اطالعات باشد که این کار بدون دخالت کسی و به صورت خودکار انجام میشود.

ایجاد دیتابس در Server SQL:

برای ایجاد دیتابیس؛ نرمافزار Studio Management Server SQL را

اجرا کنید و به مانند شکل روبرو از سمت چپ در قسمت Explorer Object

بر روی Databases کلیک راست کنید و گزینهی Database New را

انتخاب کنید.

در این قسمت شما باید نام دیتنابیس مورد نظر خود را در قسمت Name Database وارد کنید، و در قسمت

Owner باید یک کاربر را به عنوان صاحب این دیتابیس انتخاب کنید که در مورد ایجاد کاربر و دسترسی به

دیتابیس در بخشهای آینده به طور مفصل بحث خواهیم کرد. بعد از وارد کردن نام در قسمت Database

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

name دو گزینه با نام دیتابیس شما ایجاد میشود که اولی )DB1 )نام دینابیس و دومی )Log_DB1 )دیتابیسی

برای ثبت Log است.

بعد از وارد کردن نام دیتابیس بر روی Ok کلیک کنید تا دیتابیس مورد نظر شما ایجاد شود، زمانی که دیتابیس

ایجاد شد دو دیتابیس DB1 و Log_DB1 در مسیر زیر قرار میگیرند:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.SQL2016\MSSQL\DATA\

همانطور که در شکل روبرو مشاهده میکنید دو

دیتابیس در آدرس مورد نظر ایجاد شده است، در

کنار این دیتابیسها دیتابیسهای دیگری را هم که در

قسمت قبل توضیح دادم مشاهده میکنید، شما

میتوانستید مسیر دیتابیس را تغییر دهید.

نکته مهم : سعی کنید در اول کار زمانی که میخواهید

دیتابیس خود را ایجاد کنید، آدرس آن را در یک

مکان مطمئن و با حجم باال قرار دهید تا در آینده با

اضافه شدن داده حجم و اطالعات شما حفظ شود.

دوستان توجه کنید در اول کار این کتاب بحثهای ابتدایی را با هم بررسی میکنیم و شاید این بحثها برای

دوستانی که به صورت حرفهای کار کردند ساده باشد ولی مجبور به این کار

هستیم تا افراد مبتدی بتوانند به سطح دوستان حرفهای برسند.

حذف دیتابس در Server SQL:

بعد از اینکه توانستیم یک دیتابیس را ایجاد کنیم نوبت به حذف آن میرسد، برای

حذف دیتابیس کافی است به مانند شکل روبرو بر روی دیتابیس مورد نظر کلیک

راست کنید و گزینهی Delete را انتخاب کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در این صفحه نام دیتابیس DB1 در

لیست مشخص شده است و اگر بر روی

Delete کلیک کنید، دیتابیس حذف

خواهد شد، اما دو گزینه در زیر این

صفحه جود دارد.

Delete backup and گزینهی

restore history information

:databases for : این گزینه به

صورت پیش فرض فعال است و تاریخ

و اطالعات این دیتابیس را از دیتابیس

MSDB حذف میکند.

 : Close existing connections گزینهی

این گزینه به صورت پیش فرض فعال نیست و اگر آن را فعال کنید، قبل از حذف دیتابیس، اول بررسی میکند

که این دیتابیس در جایی دیگر باز شده و یا در حال استفاده است، اول آن ارتباط را میبندد و بعد اقدام به حذف

میکند، سعی کنید این گزینه را فعال نکنید تا حداقل در زمان حذف مشخص شود که در جایی دیگر باز شده

است.

در کل نیازی به دست زدن به این گزینهها نیست و فقط کافی است بر روی OK کلیک کنید تا دیتابیس مورد نظر

حذف شود.

ایجاد دیتابیس از طریق دستور پرس و جو یا SQL-T:

در SQL میتوانیم با استقاده از دستورات کارهای مختلفی را انجام دهیم، یکی از این کارها ایجاد و حذف دیتابیس

است که با هم در این قسمت آن را بررسی میکنیم.

نکته: در خالل کار با نرمافزار با تمام دستورات کار خواهیم کرد، پس نگران چیزی نباشید.

برای استفاده از دستورات باید از Script برای این کار استفاده کنیم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ایجاد Script وارد منوی

File شوید و از قسمت New

Query with گزینهی

 را Current Connection

انتخاب کنید و یا اینکه از کلید

ترکیبی N +CTRL استفاده کنید.

برای شروع دستوری را برای ایجاد

دیتابیس DB1 وارد میکنیم:

CREATE DATABASE DB1;

در دستور باال دستور CREATE

برای ایجاد و دستور DATABASE

همان دیتابیس است که در این

دستور دیتابیس DB1 ایجاد میشود،

توجه داشته باشید در SQL آخر هر

دستور سیمیکالون );( قرار دهید.برای اجرا میتوانید کلید F5 را فشار دهید تا تغییرات به مانند شکل زیر انجام

شود:

همانطور که در شکل روبرو مشاهده میکنید با

فشار کلید F5 دستور با موفقیت اجرا شده و

دیتابیس DB1 برای ما ایجاد شده است، برای

مشاهده دیتابیس فقط کافی است در نوار ابزار

بر روی Refresh کلیک کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

در حال بارگذاری

 • مطالب مشابه

  • توسط  DeCoDeR
   درود
    
   بنده ستون پسورد های دیتابیسم رو از اول بصورت هش شده ذخیره نکردم
   خواستم بدونم امکانش هست که الان تمام پسورد هایی که توی یک ستون هستند رو باهم هش کنم؟
  • توسط  Moeein Seven
   اگر ارائه پاورپوینت خود را به کسی ارسال می کنید ، اما فونت های استفاده شده را نصب نمی کنند ، قالب بندی و طرح می تواند اشتباه شود. با تعبیه فونت ها در ارائه خود می توانید از وقوع این امر جلوگیری کنید. در اینجا نحوه کار در Windows  آورده شده است.
   برای تعبیه فونت های استفاده شده در ارائه پاورپوینت ، پرونده مربوطه را باز کرده و برگه “File” را انتخاب کنید.

   در پایین صفحه سمت چپ ، “Options” را انتخاب کنید.

   پنجره “PowerPoint Options” ظاهر می شود. در قسمت سمت چپ ، گزینه “Save” را انتخاب کنید.

   در مرحله بعد ، “Preserve Fidelity When Sharing This Presentation” را در انتهای پنجره پیدا کرده و کادر کنار “Embed Fonts in the File.” را علامت بزنید. سپس لازم است بین این دو گزینه تعبیه تصمیم بگیرید:
   فقط کاراکترهای مورد استفاده در ارائه را وارد کنید (بهترین گزینه برای کاهش اندازه پرونده)
   قراردادن همه شخصیت ها (بهترین ویرایش توسط افراد دیگر)
    

   پس از اتمام “OK” را انتخاب کنید. اکنون فونت ها در ارائه شما جاسازی می شوند.
   موفق باشید  
  • توسط  Moeein Seven
   برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

   برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

   برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید
  • توسط  nashenas223
   با سلام و خسته نباشید طی مشکلاتی که با فدورا داشتم تصمیم گرفتم به سمت اوبونتو بیام ولی آموزشی درست کنم که برای هر دو سیستم عامل به درد بخوره.
   برای شروع روی سیستم عامل خود اگه ویندوزی هستید(بدم میاد از ویندوز کارا) یا مک(بچه بازی ها چیه لینوکسی بشید) شبیه ساز نصب کنید.
   یکی از نسخه های لینوکس را دانلود کنید و نصب کنید پیشنهاد من لینوکس مینت هست mint هست دانلود کنید و روی شبیه ساز خودتون نصب کنید در قسمت بعدی آموزش نصب رو مدیم.
    
   آموزش های من جنبه ی طنز داره کسی به دل نگیره ببینید آخر تمرین بهتر یاد میگیرید تا کسی که جدی درس میده جدی جدی حوصلتونم سر میده ولی من شوخی شوخی لینوکستون میکنم و همه بهتون حسادت میکنن علت کارم به خاطر اینکه سیستم عامل هکر هارو نصب میکنید.
  • توسط  nashenas223
   با سلام و خسته نباشید. 😄
   بهترین میز کار برای کسانی که میخواهند از ویندوز مهاجرت کنن یا میز کاری میخواهند که جذاب باشه من بهشون xfce پیشنهاد میکنم.
   خودم از این میز کار استفاده میکنم.
   امکانات جالبی داره نه خیلی برای حرفه ای هاست و نه خیلی برای مبتدی هاست یک چیزی ما بین این ها کسانی که لینوکس کار میکنند میدونند چی میگم.
   اینم بگم بنده fedora استفاده میکنم،با کسانی که از نسخه های دیبیان مثل اوبونتو یا مینت استفاده میکنند کاری ندارم چون انجمن و منابع خوبی برای آموزش داره.
   کسانی که میخواهند فدورا یاد بگیرن میتونن درخواست اموزش بدن در زیر همین پست اختصاصی برای انجمن بهشون به صورت خصوصی با هزینه ی کم یا عمومی مقدماتی یادشون بدم. 💪
   درمورد توضیع های لینوکس در پست بعدی بیشتر صحبت میکنم.
   با تشکر از دوستان (:
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
 • جدید...