رفتن به مطلبiran rules jazbe modir
ADS mahak

پست های پیشنهاد شده

مقدمه

سیستم مدیریت محتوا تحولی شگرف در زمینه طراحی و مدیریت وب سایتهای اینترنتی به

شمار میآید. امروزه توقع بینندگان سایتهای وب بسیار باال رفته و دیگر مرور وب سایتهایی با

صفحات ثابت و راکد هیجانی در آنها ایجاد نمیکند. امروز کاربران به دنبال سایتهایی میگردند که

بتوانند به نوعی در گوشهای از آن سهمی داشته باشند و ارائه محتوی، مطالب و اطالعات جدید در هر

بار رجوع کاربران به وب سایت ، میتواند آنها را پایبند سایت نماید.

یکی از مشکالتی که تا امروز به نوعی باعث میشد تا افراد کمتری به فکر داشتن یک وب سایت

اینترنتی بیافتند هزینههای باالی طراحی آن بوده ، به عنوان نمونه برای طراحی وب سایتهای اینترنتی

، سابق بر این تعدادی نیروی متخصص طراح وب ، مشغول طراحی آن در چندین ماه و رفع ایراد و

پشتیبانی از وب سایت می شدند لذا هزینه طراحی و پشتیبانی وب سایت باال بود ، ولی امروزه با در

دسترس بودن سیستم های مدیریت محتوا دیگر چنین مشکلی وجود ندارد.

در سال 1993 تعداد کاربران اینترنتی تنها 15 میلیون نفر در سراسر جهان را شامل می شد ،

این در حالی است که این رقم در سال 5993 یعنی فقط ده سال بعد به 1 میلیالرد نفر رسید . این

رشد انفجاری موجب شد تا کاربران زیادی به لزوم استفاده از اینترنت و وب پی برده و در فاصله این

سالها ، تعداد صفحات وب بر روی شبکه جهانی وب , به 09 میلیارد صفحه رسید . این نیاز روز افزون

,شرکتهای طراح وب را بر آن داشت تا با طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای جامع همه منظوره که

منطبق بر نیاز اغلب مشتریان باشد و به صورت قالبی منعطف بتوان بیشتر وب سایتهای اینترنتی را با

آنها راه اندازی کرد . اینگونه نرم افزارها را بعدها نرم افزارهای مدیریت محتوا یا سیستم مدیریت محتوا

)cms )نامیدند .

اما ایراد نرم افزارهای مدیریت محتوا این بود که یک تعامل یک سویه با مخاطبان برقرار می

نمودند و فقط در راستای ارائه محتوی و اطالع رسانی به ایشان ، طراحی و پیاده سازی شده بودند .

این در حالی بود که بازدیدکنندگان وب ، به دنبال سایتهایی بودند که به نوعی در گوشه ای از آن

سهمی داشته باشند . با توجه به این موضوع ، نرم افزارهای مدیریت محتوای تحت وب ، با قابلیت

های برقراری ارتباط دو سویه با کاربران ، پا به عرصه وجود گذاشتند و با ارائه سرویسهای دو سویه ،

مخاطبان سایت را در بروزرسانی محتوای سایت سهیم کردند 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

telegram channel   jazbe modir

سیستم مدیریت محتوا چیست ؟

سیستم مدیریت محتوا ، ترجمه عبارت system management content یا CMS است ، که به

معنای سیستم نرم افزاری ای است که به کمک آن محتوا مدیریت می شود و به نرم افزارهایی گفته می شود

که نظام قابل مدیریتی را در ثبت , بروزرسانی و بازیابی محتوا فراهم می آورند . این نرم افزارها الزاما وابسته

به وب نیستند و برنامه های کاربردی مدیریت محتوای وب سایت های اینترنتی , صرفا یک نمونه از این گونه

سیستم های مدیریت محتوا می باشد. لکن در کشور ما ایران ، بعلت گسترش این شاخه از نرم افزارهای

سیستم مدیریت محتوا , عبارت cms تنها به نرم افزارهای مدیریت وب سایت اطالق می شود.

cms یا سیستم مدیریت محتوا چرخه زندگی صفحات وب سایت اینترنتی را از لحظه ایجاد تا زمان

انقراض در بر میگیرند و به صاحبان این وب سایت ها , که لزوما آشنای با مباحث تخصصی اینترنت , وب و

برنامه نویسی تحت وب نیستند ، اجازه می دهند تا بتوانند سایت های خود را به نحوی حرفه ای مدیریت

کنند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در کشور ما ایران نیز ، پس از استفاده از سیستم های مختلف مدیریت محتوای غیر بومی و انواع نرم

افزارهای اینترنتی خارجی ، نیاز مبرمی به نرم افزار مدیریت محتوای بومی احساس می شد تا بتواند منطبق

با سلیقه ها ، نیازها ، قوانین و مقررات بانکی و دولتی داخلی , پاسخگوی درخواست مشتریان باشد . با توجه

به این مهم ، برخی از شرکتهای داخلی اقدام به طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مدیریت محتوا نمودند .

2-1 چرا شما یك CMS الزم دارید ؟

اگر سایت شما هر چند وقت یکبار )مثال هر دو هفته( به روز میشود میتوانید بجای اینکه هر بار به یک

شرکت طراحی وب مراجعه کنید ، خودتان با نصب یکی از این برنامه های مدیریت محتوا ، تغییراتتان را روی

سایت اعمال کنید .

اگر شما سایت خود را اصال بروز نمیکنید ، باید کم کم به فکر بیافتید ، چون بیننده های شما وقتی

همیشه با یک صفحه همیشگی روبرو شوند کم کم شما را فراموش میکنند ، چون چیز جدیدی برای عرضه

ندارید .

3-1 یك CMS چه امکاناتي دارد ؟

طیف وسیعی از امکانات . اکثر CMS ها در ورژن های مختلف و با قابلیت های مختلف به بازار عرضه

میشوند . البته قابلیت بروز کردن اطالعات در همه مشترک است اما قابلیت های ویژه دیگری دارند که با

قیمت های مختلف به شما پیشنهاد میدهند . از جمله:

1 -مدیریت اطالعات فرستاده شده توسط کاربران و تایید اطالعات

2 -چند زبانه بودن

3 -ایجاد نقشه سایت داینامیک

4 -امکان ایجاد تجارت الکترونیک یا فروشگاه مجازی

5 -ایجاد فرم برای دریافت اطالعات کاربران

6 -بهینه سازی تصاویر آپلود شده

7 -ایجاد و بروز کردن متا تگ ها

8 -امکان جستجو در مطالب سایت

9 -امنیت بیشتر

11 -گزارش آمار بازدید از صفحات

11 -و ....

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

4-1 کاربرد عمده سیستم های مدیریت محتوا:

: ) Text Content(متني محتوای- 1

این محتوا شامل اخبار ، مقاالت ، کتب و سایر محتواهای متنی از این قبیل میباشد که خود

حجم عظیمی از اطالعات را بر روی وب تشکیل می دهند .

2-محتوای چند رسانه ای) Content Media Multi: )

این محتوا شامل صوت ، تصویر و فیلم میشود که برای مدیریت آن از استاندارهای خاصی

استفاده می شود به همین دلیل سیستم های مدیریتی در این بخش کامال تخصصی بوده و عمدتا

کاربرد عمومی ندارد .

: ) File base Content (فایلي محتوای-3

این محتوا شامل فایلهای فشرده ، فایلهای اجرایی و کتب الکترونیک میباشد که عمدتا برای

نگهداری و مدیریت آن الزم است از استاندارد های خاصی استفاده شود، این نوع محتوا نیز به اندازه

محتوای چند رسانه ای کامال تخصصی بوده و برای مدیریت آن کمتر از سیستم های مرسوم استفاده

میشود .

سیستم های مدیریت محتوای از جهات دیگری نیز قابل بررسی هستند و آن نوع مدیریت و سطح بندی

اطالعات میباشد ، که پر اهمیت ترین بخش در آشنایی و کار با سیتم های مدیریت محتوا میباشد ، سیستم

های مدیریت محتوا عمدتا دسترسی به اطالعات را در سه بخش کلی در نظر می گیرند که به ترتیب : ایجاد

یا ورود اطالعات ، ویرایش ، مدیریت و انتشار اطالعات ، البته هر چه سیستم مدیریت محتوا تخصصی تر باشد

این سطح بندی ها جزیی تر میشود به عنوان مثال ایجاد یا ورود اطالعات خود میتواند بر حسب نوع و دسته

بندی محتوای دارای بخشهای متفاوتی باشد به عنوان مثال میتوان به سیستم گردش خبر در خبرگزاری ها

اشاره کرد که در هر بخش اعم از ورود ، ویرایش و انتشار دارای دسترسی های متفاوتی می باشد .

نوع دیگر سطح بندی اطالعات در سیتم های مدیریت محتوا سطح بندی اطالعات براساس گروههای

کاربری است که دارای 2 بخش کلی Fronted و Backend می باشد در این حالت هر کاربر در خصوص

برخورد با محتوا در یکی از این دو دسته بندی قرار خواهد گرفت که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخش Fronted:

کاربر به عنوان میهمان فرض شده و صرفا به اطالعات و محتوای بدون سطح بندی یا اطالعات عمومی

)Public )دسترسی دارد . کاربر باید دارای شناسه کاربری یا سطح اولیه دسترسی به اطالعات باشد که در

این حالت کاربر مجاز به دریافت اطالعات براساس دسترسی باالتر از میهمان است و میتواند اطالعات دارای

این سطح را با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود دریافت کند عمدتا این سطح از اطالعات نیز دارای

اهمیت زیادی از لحاظ نوع دسترسی نمی باشد . کاربر دارای سطح دسترسی ویژه به اطالعات بوده و قادر به

دریافت اطالعات با درصد اهمیت باالتری را داراست که این اطالعات پس از بررسی های خاص امنیتی به او

نمایش داده میشود هر کدام از این سطوح خود نیز دارای زیر بخش های جزیی تر برای دسته بندی اطالعات

بوده که براساس نیاز کاربران هر سیستم مدیریت محتوا متغیر میباشد .

بخش Backend:

کاربر با امکان ورود اطالعات این کاربر قادر است تا به پشت صحنه سیستم مدیریت محتوا دسترسی

داشته و نقش یک نویسنده تا تولید کننده محتوا را ایفا کند ، این کاربر تمامی دسترسی های بخش

Fronted را ممکن است دارا باشد .

کاربر با امکان ویرایش مطالب این کاربر به عنوان ویراستار محتوای ورودی عمل کرده و تمامی دسترسی

های کاربران قبلی را داراست .

کاربر با امکان انتشار مطالب که در واقع جزیی ترین بخش از مدیریت سیستم را داراست و از دسترسی

تمامی کاربران قبلی بهره میبرد .

مدیران جز، مدیران ارشد، تعریف این دو سطح دسترسی به ساختار دسترسی ها در سیستم مدبریت

محتوا بر میگردد .

سیستم های مدیریت محتوای از جهاتی دیگری نیز قابل بررسی هستند که از آن جمله شیوه ذخیره

سازی محتوا آنهاست

5-1 شیوه های مرسوم در ذخیره سازی اطالعات

1-شیوه ذخیره سازی خام اطالعات :

در این شیوه اطالعات بدون هیچ گونه تغییری و با فرمت اصلی ذخیره میشود ، این شیوه از

لحاظ امنیتی دارای اشکاالت فراوانی می باشد که آن جمله به عدم کنترل دسترسی به محتوا میتوان

اشاره کرد 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شیوه ذخیره سازی اطالعات بصورت فایل های تغییر یافته یا کد شده :

در این شیوه برای امنیت بیشتر اطالعات تغییر شکل داده و از فرمت اصلی خود خارج میشود

تا دسترسی به سورس اطالعات تقریبا غیر ممکن شود ، عیب این شیوه عدم امکان پردازش های

موازی بر روی اطالعات میباشد .

3-شیوه ذخیره سازی در بانك اطالعاتي :

در این شیوه اطالعات با فرمتی خاص در بانک های اطالعاتی دخیره شده و قابلیت پردازش و

تعیین سطح دسترسی را دارا هستند ، این شیوه جزء پرکاربردترین شیوه در ذخیره اطالعات بوده و

دارای ضریب امنیتی باالیی نیز میباشد .

سیستم های مدیریت محتوا نسبت به نسل های اولیه خود کامال تغییر یاقته اند و قادر شده اند تا

بصورت همزمان و با استفاده از امکانات جدید انواع محتوا را بسادگی مدیریت و کنترل نمایند بدین ترتیب به

جای استفاده از چندین سیستم مدیریت محتوا کافی است تا یک سیستم را با امکانات تکمیلی استفاده کرد به

عنوان مثال سیستم مدیریت محتوای جومال قادر است تا یصورت همزمان محتوای متنی ، تصویری ، صوتی و

فایلی را با هم مدیریت و سطح بندی نماید ، این سیستم مدیریت محتوا جزء نسل جدید سیستم های

مدیریت محتوا که کامال میتواند جایگزین سیستم های مدیریت محتوای قبلی باشد ، ساختار این نرم افزاری

طوری طراحی شده که بتواند بطور همزمان چند نوع محتوا را به چند زبان در اختیار کاربر بگذارد بدون اینکه

در ارایه مطالب اشتباهی رخ دهد ، همچنین قادر است تا اطالعات و محتوا را با سطوح مختلف دسترسی

دسته بندی نموده و در اختیار کاربران قرار دهد ، این سیستم مدیریت محتوا کامال رایگان بوده و با استاندارد

های فارسی سازگاری کامل را دارد و میتواند به عنوان بهترین انتخاب برای مدیریت محتوا بر روی وب در نظر

گرفته شود .

6-1 مهمترین ویژگيهای سیستم مدیریت محتوا

• اقالم اطالعاتی و ارتباط بین آنها را مدیریت میکند.

• امکان تعریف هر جز )یا صفحه( و موقعیت آنها بر روی سایت را در اختیار کاربر قرار میدهد.

• ارتباطات مورد نیاز و کامل بین صفحات و اطالعات موجود در آنها را ایجاد میکند.

• ایجاد و ویرایش صفحات، کارکرد اصلی این سیستم است.

• بین دسترسی و بایگانی یکپارچگی ایجاد میکند.

• دارای موتوری برای انتشار و ایجاد صفحات اینترنتیست

مزایای استفاده از سیستم مدیریت محتوا نسبت به طراحي سایت اختصاصي

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در موارد نادری ، ممکن است وب سایتی که در نظر دارید تا طراحی و پیاده سازی نمایید ، در بستر

سیستم های مدیریت محتوا قابل تعریف نباشد )وب سایت خاص منظوره( که طبیعتا نیاز به برنامه نویسی

اختصاصی خواهید داشت. ولی در اکثر مواقع وب سایتی که می خواهید , با استفاده از سیستم های مدیریت

محتوا ی موجود قابل اجراست . مزایای استفاده از نرم افزار سیستم مدیریت محتوا )cms , )نسبت به طراحی

سایت اختصاصی عبارت اند از :

1.صرفهجویي در زمان ایجاد و به روزرساني وب سایت ها :

در حالی که طراحی و پیاده سازی یک وب سایت اینترنتی به صورت اختصاصی , ماهها به طول

می انجامد ، قراردادن اطالعات سایتتان در قالب یک سیستم مدیریت محتوا )cms )از پیش طراحی

شده ، بیش از یکی دو هفته طول نخواهد کشید . این صرفه جویی در زمان ، احتماال محرک بسیار

خوبی برای طراحی وب سایت شما با یک نرم افزار مدیریت محتوا یا cms است .یک سیستم مدیریت

محتوای حرفه ای کلیه نیازهای مشتریان را پیش بینی کرده و پس از درخواست مشتری برای طراحی

وب سایت ، کافی است نسخه ای از یک وب سایت طراحی شده توسط نرم افزار cms ، بر روی وب قرار

گیرد . با این توصیف هزینه طراحی و پیاده سازی یک وب سایت اینترنتی به شدت کاهش می یابد .

2.پشتیباني مطمئن تر :

با توجه به اینکه طراحی وب سایتهای اختصاصی ، معموال یک بار برای شما و متناسب با نیاز شما

انجام می شود و برای سایرین کاربردی ندارد ، لذا چنانچه تیم طراح سایت از پشتیبانی آن سر باز زد ،

کس دیگری نیز نخواهد توانست وب سایتی که دیگران نوشته اند را پشتیبانی کند لذا نمی توانید

تجارت خود را بر این اساس پایه ریزی نمایید . این در حالی است که شرکتهای طراحی وب سایت که

صاحب سیستم های مدیریت محتوا می باشند ، با تعداد زیادی مشتری مواجه اند که قبال برای ایشان از

این نرم افزار استفاده نموده اند . طبیعتا این شرکتها می بایست پشتیبانی کاملی از سیستم مدیریت

محتوای خود به عمل آورند تا شانس باقی ماندن در بازار پر رقابت امروز را داشته باشند.

3.انعطافپذیری بیشتر :

سیستم های مدیریت محتوا ، بسیار انعطاف پذیرتر از وب سایت های خاص منظوره اند ، چرا که

تیم های تحلیل یک سیستم مدیریت محتوا ، می بایست انواع وب سایت های قابل راه اندازی با نرم

افزار را در نظر گرفته و راهکارهایی را پیشنهاد کنند که طی آن پیاده سازی یک وب سایت اینترنتی با

ترکیب قابلیت های نرم افزار ، قابل پیاده سازی باشد.لذا می بایست از مستندات , آموزش و سادگی

بیشتری برخوردار باشند.

4.امنیت باالتر وب سایت :

با عنایت به اینکه تعداد زیادی وب سایت به کمک سیستم های مدیریت محتوا راه اندازی شده

است ، لذا شرکت طراح دائما در حال رفع ایراد , ارتقاء قابلیت ها و افزایش امنیت آن است . به عبارت

بهتر باید گفت ، چنانچه یک وب سایت اینترنتی خاص منظوره طراحی شده توسط یک شرکت طراح

سایت ، هک شود ، قابل مقایسه با هک شدن نرم افزاری نیست که صدها ، بلکه هزاران وب سایت از آن

استفاده نموده و هک شدن سیستم مدیریت محتوای مورد استفاده در طراحی آن ها به معنای هک

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شدن تمامی آن وب سایت های اینترنتی خواهد بود ، بنابراین برای تیم طراح معقول خواهد بود که زیر

بار هزینه های هنگفت امنیت رفته و نرم افزار مدیریت محتوای خود را امن کنند. این در حالی است که

برای یک تک سایت ، احتماال ، نه برای شرکت طراح وب و نه برای مشتری ای که سایت برای وی

طراحی و پیاده سازی می شود ، به صرفه نخواهد بود که پذیرای هزینه باالیی برای امنیت باشند.

5.شما مي دانید و مي بینید چه چیزی را خریداری مي نمایید :

وقتی شما از یک شرکت طراح سایتی می خواهید تا وب سایت اختصاصی برای شما طراحی کنند

، نمی دانید نهایتا برآیند تالشهای انجام شده بعد از چندین ماه در آن شرکت چه خواهد شد و آیا

محصول نهایی ، همان چیزی است که شما در ذهن می پروراندید . این در حالی است که وقتی شما

طراحی سایت خود را با یک سیستم مدیریت محتوا یا cms انجام می دهید ، می دانید و می بینید چه

چیزی را خریداری می کنید. بنابراین به جای تصمیم گیری انتزاعی و بدون نگرش ، می توانید یکی از

نرم افزارهای مدیریت محتوای موجود را انتخاب کنید.

6.وجود مستندات ، راهنما و آموزش کافي :

شرکت های طراحی وب سایت های اینترنتی ، برای ارائه آموزش به کاربران سیستم مدیریت

محتوای خود ، مستنداتی را فراهم می آورند ، تا .مدیران وب سایت های اینترنتی با مراجعه به این

راهنماها یا مستندات ، بتوانند بدون وابستگی به تیم پشتیبانی شرکت طراح سایت ، وب سایت اینترنتی

خود را مدیریت نموده و محتوای وب سایت را آپدیت نمایند ، اما داستان برای یک وب سایت اختصاصی

، به شکل کامل متفاوت بوده و تیم برنامه نویسی ، فرصت زیادی برای تولید محتوای مستنداتی که

صرفا در یک وب سایت اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد ، نخواهند گذاشت.

7-1 انواع سیستم های مدیریت محتوا

1ـ سیستم مدیریت محتوای سازماني :

سیستم مدیریت محتوای سازمانی سیستمی است که مراحل ایجاد ،مدیریت ،ذخیره سازی

،نگهداری و ارایه محتوا به مفهوم وسیع آن یعنی کلیه مکاتبات ، ارتباطات ،تصاویروفیلم های مربوط به

رویدادها و جلسات و نیز مستندات مربوط به فرایندهای سازمان را مکانیزه می کند.

2ـ سیستم مدیریت محتوای مولفه ای :

دراین سیستم مدیریت محتوا ،محتوا در سطوح زیر مستندات برای استفاده مجدد ذخیره و مدیریت

می شود.این نوع از سیستم های مدیریت محتوا 5 عملکرد اصلی دارند :

 ابقای امنیت

 مدیریت موضوع

 مدیریت سرور

 مدیریت بازرسی

 نگهداشت گزارشات

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

3ـ سیستم مدیریت محتوای وب )webcms:)

سیستم مدیریت محتوای وب ،یک cms است که جهت ایجاد و مدیریت محتوای متناسب با

وب بکار می رود.Wcms ها جهت مدیریت حجم باالئی از داده های پویا که قابلیت نمایش در

محیط وب را دارند بکار می روند .همچنین روند ایجاد ، ویرایش ،مدیریت نگهداشت پایگاه های

اطالع رسانی را تسهیل می کنند.سیستم مدیریت و محتوای وب ابزار نگارش و سهولت استفاده را

برای کاربرانی با دانش فنی محدود فراهم می آورد.از امکانات این دسته از سیستم های مدیریت

محتوا می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

 قالب های خودکار

 قابلیت ویرایش آسان محتوا

 مجموعه ویژگی های قابل تنظیم

 قابلیت ارتقاء جهت تطبیق با استاندارد های وب

 مدیریت گردش کار

 مدیریت اسناد

 مجزای سازی محتوا

8-1 انواع سیستم های مدیریت محتوا به لحاظ نرم افزاری

سیستم های مدیریت محتوا یا cmsها دارای انواع گوناگونی هستند . از نظر طرز تلقی نرم افزار از

محتوا و سیاست کلی و محوری به روزرسانی , سیستم های مدیریت محتوی می توانند در یکی از دسته

های زیر طبقه بندی شوند :

 سیستم مدیریت محتوای صفحه محور )cms base page : )

این نرم افزارهای مدیریت محتوا )cmsها( واحد اطالعاتی وب سایت را صفحه در نظر گرفته اند . به

عبارت دیگر سایت را هویتی متشکل از صفحات می دانند و لذا تمام سعی خود را مصرف مدیریت صفحه می

کنند و به مدیر سایت امکان ایجاد صفحاتی مجزا , دارای لینک به دیگر صفحات , و قابل ذخیره سازی روی

سرور هاست به یکی از فرمت های jsp , php , asp , html , htm ... , را می دهند . نقطه کمال اینگونه

سیستم های مدیریت محتوا یا CMS ها حداکثر پیاده سازی محیطی با توانایی های macromedia

dreamwaver است . جستجو در این سایت ها بر اساس اطالعات متنی موجود در صفحات است و عبارت

search شده را در هر صفحه ای که یافت , لینک آن صفحه را خواهد آورد . استفاده از اینگونه نرم افزارهای

مدیریت محتوا دارای ویژگی ها و مزایا و معایبی است 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 - با اینگونه سیستم های مدیریت محتوا یا cms ها می توان وب سایت های مقیاس کوچک ) small

web - )از 11 صفحه تا 111 صفحه - و وب سایت های مقیاس متوسط )web medium - )از 111

صفحه تا 1111 صفحه - را پیاده سازی کرد . لکن راه اندازی سایت های مقیاس بزرگ )web large- )

از 1111 تا 11111 صفحه - و باالتر با چنین سیستم های مدیریت محتوایی میسر نیست. زیرا اینگونه

نرم افزارهای مدیریت محتوی , اصوال از بانک اطالعاتی استفاده نمی کنند و ایجاد صفحات بصورت دستی

است .

*- اینگونه سیستم های مدیریت محتوا یا cms ها ، انعطاف پذیری فوق العاده ای در طراحی دلخواه ظاهر

گرافیکی صفحات اصلی و صفحات داخلی وب سایت در اختیار می گذارند ، به نحوی که کاربر می تواند هر

کدام از صفحات داخلی خود را به نحو دلخواه طراحی کند.البته تغییر کلیات گرافیکی وب سایت از

صفحات اول به صفحات داخلی , در هیچ وب سایت رسمی جایگاهی ندارد و اگر در سایتی مانند yahoo

با حرکت به صفات داخلی شمای وب سایت عوض می شود به این خاطر است که مثال بخش آب و هوای

یاهو com.yahoo.weather خود در واقع وب سایتی مجزا با کارکردی مجزا است که بصورت

زیرمجموعه ای از مجموعه عظیم یاهو دیده می شود .

* - کاربری که قصد دارد سایت خود را با چنین نرم افزارهای مدیریت محتوایی مدیریت کند , باید تا حدود

زیادی از طراحی وب و html سر در بیاورد . به عبارت دیگر کاربری این سیستم های مدیریت محتوا ,

مانند کاربری page front microsoft یا dreamwaver macromedia می باشد با این تفاوت که

این نرم افزار تحت وب است .امروزه که نرم افزارهای studio visual microsoft یا macromedia

dreamwaver خود امکان اتصال با وب هاست را دارند و کسی که به کاربری انها آشنا باشد براحتی می

تواند از روی کامپیوتر خود سایت را بصورت base page مدیریت کند ، نیازی به خرید نرم افزار سیستم

مدیریت محتوای تحت وب به شکل صفحه محور نیست .

 سیستم مدیریت محتوای قابلیت محور )cms base future :)

این گونه سیستم های مدیریت محتوا یا cmsها بر اساس قابلیت های مورد نیاز مشتریان بنیان گذاری

شده اند . به عبارت دیگر اکثر وب سایتهای اطالع رسانی و پرتال های اینترنتی متشکل از بخش های مختلفی

می شوند که معموال عبارت است از : مدیریت منو ، مدیریت گالری تصاویر یا آلبوم عکس ، مدیریت اعضا ،

مدیریت لینکستان و ... .بنابراین ، در اینگونه از نرم افزارها ی مدیریت محتوا , مدیر سایت ، صفحات را

مدیریت نمی کند , بلکه با استفاده از قابلیت های مذکور , محتوا را وارد در ساختار بانک اطالعایتی می نماید

و سپس خود نرم افزار مدیریت محتوا یا cms ، اطالعات را در قالب صفحات سازماندهی خواهد کرد . به این

ترتیب مدیر وب سایت بدون آشنایی با آنچه در پس پرده مسائل فنی اتفاق می افتد اطالعات را در فرم ها

وارد کرده و سیستم با ذخیره سازی این اطالعات در بانک اطالعاتی , سایت را سازماندهی می کند . محاسن

و معایب این گونه از نرم افزارهای مدیریت محتوا عبارتند از :

 با اینگونه سیستم های مدیریت محتوا یا cms ها می توان عالوه بر سایت های مقیاس کوچک و

مقیاس متوسط , وب سایت های مقیاس بزرگ )web large - )از 1111 تا 11111 صفحه - و

باالتر را نیز به راحتی طراحی و پیاده سازی نمود . زیرا اینگونه نرم افزارهای مدیریت محتوا , اصوال از

بانک اطالعاتی استفاده می کنند و ایجاد صفحات بصورت اتوماتیک است 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

در حال بارگذاری

 • مطالب مشابه

  • توسط  nashenas223
   با سلام و خسته نباشید طی مشکلاتی که با فدورا داشتم تصمیم گرفتم به سمت اوبونتو بیام ولی آموزشی درست کنم که برای هر دو سیستم عامل به درد بخوره.
   برای شروع روی سیستم عامل خود اگه ویندوزی هستید(بدم میاد از ویندوز کارا) یا مک(بچه بازی ها چیه لینوکسی بشید) شبیه ساز نصب کنید.
   یکی از نسخه های لینوکس را دانلود کنید و نصب کنید پیشنهاد من لینوکس مینت هست mint هست دانلود کنید و روی شبیه ساز خودتون نصب کنید در قسمت بعدی آموزش نصب رو مدیم.
    
   آموزش های من جنبه ی طنز داره کسی به دل نگیره ببینید آخر تمرین بهتر یاد میگیرید تا کسی که جدی درس میده جدی جدی حوصلتونم سر میده ولی من شوخی شوخی لینوکستون میکنم و همه بهتون حسادت میکنن علت کارم به خاطر اینکه سیستم عامل هکر هارو نصب میکنید.
  • توسط  petya
   با سلام بنده درخواستی داشتم در باره اضافه شدن بخش unix به بخش سیستم عامل ها چون این سیستم عامل هم یک سیستم عامل خیلی مهمی است که بنظرم باید همه اموزش های درباره این سیستم عامل را هم یاد بگیرند درست با لینوکس شباهت های زیادی دارد ولی بعضی چیزهای متفاوتی دارد لطفا بخش را اضافه کنید با تشکر از تمامی مدیران انونیسک 🙏
  • توسط  Silent
   بنام خدا
   دوستان تو این اموزش قصد داریم ای پی لوکال سیستم رو با سی شارپ بدست بیاریم
   به همراه ای پی های دیگه مانند ای پی  هایی که وقتی  wmware نصب میکنیم!!
    
    لینک دانلود:

   برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید
  • توسط  Moeein Seven
   ابتدا به قسمت تنظمیات گوشی یا Setting مراجعه کنید.  به پایین صفحه مراجعه و گزینه About Device یا About Phone را انتخاب کنید.  سپس در این بخش به دنبال گزینه System update بگردید و بر روی آن تپ کنید.  در مرحله برای جلوگیری از آپدیت خودکار اندروید بعد با زدن دکمه Setting تیک گزینه Auto Update یا Auto-download over Wi-Fi را بر دارید.  یا گزینه auto-download system update تپ کنید و گزینه Do Not auto-download system update را انتخاب کنید.
  • توسط  Moeein Seven
   پکیج  آموزشی آپلود سایت روی هاست لینوکس
   ✅ حجم : 127 مگابایت
   قیمت در سایت : 16.000 تومن

   برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
 • جدید...