رفتن به مطلبiran rules jazbe modir
ADS mahak

Doctor Robot

Programming-Py آموزش 0 تا 100 پایتون

پست های پیشنهاد شده

دستور if…else

دستور if فقط برای اجرای یک حالت خاص به کار می‌رود یعنی اگر حالتی برقرار بود کار خاصی انجام شود. اما زمانی که شما بخواهید اگر شرط خاصی برقرار شد یک دستور و اگر برقرار نبود دستور دیگر اجرا شود باید از دستور if else استفاده کنید. ساختار دستور if else در زیر آمده است :

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

از کلمه کلیدی else نمی‌توان به تنهایی استفاده کرد بلکه حتماً باید با if به کار برده شود. کد داخل بلوک else فقط در صورتی اجرا می‌شود که شرط داخل دستور if نادرست باشد. در زیر نحوه استفاده از دستور if…else آمده است.

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

خروجی:

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

در خط 1 یک متغیر به نام number تعریف کرده‌ایم و در خط 4 تست می‌کنیم که آیا مقدار متغیر number از 10 کمتر است یا نه و چون کمتر است در نتیجه کد داخل بلوک if اجرا می‌شود (خط 7) و اگر مقدار number را تغییر دهیم و به مقداری بزرگتر از 10 تغییر دهیم (خط 10)، شرط نادرست می‌شود (خط 13) و کد داخل بلوک else اجرا می‌شود (خط 16).

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

telegram channel   jazbe modir

دستور if…elif…else

اگر بخواهید چند شرط را بررسی کنید چکار می‌کنید؟ می‌توانید از چندین دستور if استفاده کنید و بهتر است که این دستورات if را به صورت زیر بنویسید :

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

خواندن کد بالا سخت است. بهتر است دستورات را به صورت تو رفتگی در داخل بلوک else بنویسید. می‌توانید کد بالا را ساده‌تر کنید :

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

حال که نحوه استفاده از دستور if else را یاد گرفتید باید بدانید که مانند else ، elif نیز به دستور if وابسته است. دستور elif وقتی اجرا می‌شود که اولین دستور if اشتباه باشد حال اگر elif اشتباه باشد دستور elif بعدی اجرا می‌شود. و اگر آن نیز اجرا نشود در نهایت دستورelse اجرا می‌شود. برنامه زیر نحوه استفاده از دستورelif را نشان می‌دهد :

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

خروجی:

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

خروجی برنامه بالا به متغیر choice وابسته است. بسته به اینکه شما چه چیزی انتخاب می‌کنید پیغامهای مختلفی چاپ می‌شود. اگر عددی که شما تایپ می‌کنید در داخل حالتهای انتخاب نباشد کد مربوط به بلوک else اجرا می‌شود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دستور if تو در تو

می‌توان از دستور if تو در تو در پایتون استفاده کرد. یک دستور ساده if در داخل دستور if دیگر.

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

اجازه بدهید که نحوه استفاده از دستور if تو در تو را نشان دهیم :

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

خروجی:

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

اجازه بدهید که برنامه را کالبد شکافی کنیم. ابتدا برنامه از شما درباره سنتان سؤال می‌کند (خط 1). در خط 2 درباره جنستان از شما سؤال می‌کند. سپس به اولین دستور if می‌رسد (خط 4). در این قسمت اگر سن شما بیشتر از 12 سال باشد برنامه وارد بدنه دستور if می‌شود در غیر اینصورت وارد بلوک else (خط 12) مربوط به همین دستور if می‌شود.
حال فرض کنیم که سن شما بیشتر از 12 سال است و شما وارد بدنه اولین if شده‌اید. در بدنه اولین if دو دستور if دیگر را مشاهده می‌کنید. اگر سن کمتر 20 باشد شما وارد بدنه if دوم می‌شوید و اگر نباشد به قسمت else متناظر با آن می‌روید (خط 10). دوباره فرض می‌کنیم که سن شما کمتر از 20 باشد، در اینصورت وارد بدنه if دوم شده و با یک if دیگر مواجه می‌شوید (خط 6). در اینجا جنسیت شما مورد بررسی قرار می‌گیرد که اگر برابر “male” باشد، کدهای داخل بدنه سومین if اجرا می‌شود در غیر اینصورت قسمت else مربوط به این if اجرا می‌شود (خط 8). پیشنهاد می‌شود که از if تو در تو در برنامه کمتر استفاده کنید چون خوانایی برنامه را پایین می‌آورد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

استفاده از عملگرهای منطقی

عملگرهای منطقی به شما اجازه می‌دهند که چندین شرط را با هم ترکیب کنید. این عملگرها حداقل دو شرط را در گیر می‌کنند و در آخر یک مقدار بولی را بر می‌گردانند

and : مقدار Z در صورتی True است که هر دو شرط دو طرف عملگر مقدارشان True باشد. اگر فقط مقدار یکی از شروط False باشد مقدار False ،z خواهد شد

or : مقدار Z در صورتی True است که یکی از دو شرط دو طرف عملگر مقدارشان True باشد. اگر هر دو شرط مقدارشان False باشد مقدار False ،z خواهد شد.

not : مقدار Z در صورتی True است که مقدار شرط False باشد و در صورتی False است که مقدار شرط True باشد.

به عنوان مثال جمله z = (x > 2) and (y < 10) را به این صورت بخوانید: “در صورتی مقدار z برابر True است که مقدار x بزرگ‌تر از 2 و مقدار y کوچک‌تر از 10 باشد در غیر اینصورت False است”. این جمله بدین معناست که برای اینکه مقدار کل دستور True باشد باید مقدار همه شروط True باشد. عملگر منطقی or تأثیر متفاوتی نسبت به عملگر منطقی and دارد. نتیجه عملگر منطقی or برابر True است اگر فقط مقدار یکی از شروط True باشد. و اگر مقدار هیچ یک از شروط True نباشد نتیجه False خواهد شد. می‌توان عملگرهای منطقی and و or را با هم ترکیب کرده و در یک عبارت به کار برد مانند :

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

در اینجا استفاده از پرانتز مهم است چون از آن در گروه بندی شرطها استفاده می‌کنیم. در اینجا ابتدا عبارت (y > 3) or (z < 10) مورد بررسی قرار می‌گیرد (به علت تقدم عملگرها). سپس نتیجه آن بوسیله عملگر and با نتیجه (x == 1) مقایسه می‌شود. حال بیایید نحوه استفاده از عملگرهای منطقی در برنامه را مورد بررسی قرار دهیم :

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

خروجی:

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

برنامه بالا نحوه استفاده از عملگر منطقی and را نشان می‌دهد (خط 4). وقتی به دستور if می‌رسید (خط 4) برنامه سن شما را چک می‌کند. اگر سن شما بزرگتر از 12 و کوچکتر از 20 باشد (سنتان بین 12 و 20 باشد) یعنی مقدار هر دو True باشد سپس کدهای داخل بلوک if اجرا می‌شوند. اگر نتیجه یکی از شروط False باشد کدهای داخل بلوک else اجرا می‌شود. عملگر and عملوند سمت چپ را مرود بررسی قرار می‌دهد. اگر مقدار آن False باشد دیگر عملوند سمت راست را بررسی نمی‌کند و مقدار False را بر می‌گرداند. بر عکس عملگر or عملوند سمت چپ را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر مقدار آن True باشد سپس عملوند سمت راست را نادیده می‌گیرد و مقدار True را بر می‌گرداند.

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

نکته مهم اینجاست که شما می‌توانید از عملگرهای and و or به عنوان عملگر بیتی استفاده کنید. تفاوت جزئی این عملگرها وقتی که به عنوان عملگر بیتی به کار می‌روند این است که دو عملوند را بدون در نظر گرفتن مقدار عملوند سمت چپ مورد بررسی قرار می‌دهند. به عنوان مثال حتی اگر مقدار عملوند سمت چپ False باشد عملوند سمت چپ به وسیله عملگر بیتی and ارزیابی می‌شود. اگر شرطها را در برنامه ترکیب کنید استفاده از عملگرهای منطقی and و or به جای عملگرهای بیتی and و or بهتر خواهد بود. یکی دیگر از عملگرهای منطقی عملگر not است که نتیجه یک عبارت را خنثی یا منفی می‌کند. به مثال زیر توجه کنید:

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

اگر نتیجه عبارت x == 2 برابر False باشد عملگر not آن را True می‌کند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عملگر شرطی

عملگر شرطی در پایتون مانند دستور شرطی if…else عمل می‌کند. در زیر نحوه استفاده از این عملگر آمده است:

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

عملگر شرطی تنها عملگر سه تایی پایتون است که نیاز به سه عملوند دارد، یک مقدار زمانی که شرط درست باشد، شرط و یک مقدار زمانی که شرط نادرست باشد. اجازه بدهید که نحوه استفاده این عملگر را در داخل برنامه مورد بررسی قرار دهیم.

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

خروجی:

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

برنامه بالا نحوه استفاده از این عملگر شرطی را نشان می‌دهد. خط 4 به این صورت ترجمه می‌شود که مقدار dog را در متغیر type1 قرار بده اگر مقدار pet1 برابر با puppy بود در غیر این صورت مقدار cat را type1 قرار بده. خط 5 به این صورت ترجمه می‌شود که مقدار catرا در type2 قرار بده اگر مقدار pet2 برابر با kitten بود در غیر این صورت مقدار dog. حال برنامه بالا را با استفاده از دستور if elseمی‌نویسیم:

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

هنگامی که چندین دستور در داخل یک بلوک if یا else دارید از عملگر شرطی استفاده نکنید چون خوانایی برنامه را پایین می‌آورد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تکرار

ساختارهای تکرار به شما اجازه می‌دهند که یک یا چند دستور کد را تا زمانی که یک شرط برقرار است تکرار کنید. بدون ساختارهای تکرار شما مجبورید همان تعداد کدها را بنویسید که بسیار خسته کننده است. مثلاً شما مجبورید 10 بار جمله “.Hello World” را تایپ کنید مانند مثال زیر :

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

البته شما می‌توانید با کپی کردن این تعداد کد را راحت بنویسید ولی این کار در کل کیفیت کدنویسی را پایین می‌آورد. راه بهتر برای نوشتن کدهای بالا استفاده از حلقه‌ها است. حلقه‌ها در پایتون عبارتند از :

 1. while
 2. for

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

حلقه While

ابتدایی‌ترین ساختار تکرار در پایتون حلقه While است. ابتدا یک شرط را مورد بررسی قرار می‌دهد و تا زمانیکه شرط برقرار باشد کدهای درون بلوک اجرا می‌شوند. ساختار حلقه While به صورت زیر است :

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

می‌بینید که ساختار While مانند ساختار if بسیار ساده است. ابتدا یک شرط را که نتیجه آن یک مقدار بولی است می‌نویسیم اگر نتیجه درست یا true باشد سپس کدهای داخل بلوک While اجرا می‌شوند. اگر شرط غلط یا false باشد وقتی که برنامه به حلقه While برسد هیچکدام از کدها را اجرا نمی‌کند. برای متوقف شدن حلقه باید مقادیر داخل حلقه While اصلاح شوند.

به یک متغیر شمارنده در داخل بدنه حلقه نیاز داریم. این شمارنده برای آزمایش شرط مورد استفاده قرار می‌گیرد و ادامه یا توقف حلقه به نوعی به آن وابسته است. این شمارنده را در داخل بدنه باید کاهش یا افزایش دهیم. در برنامه زیر نحوه استفاده از حلقه While آمده است :

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

خروجی :

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

برنامه بالا 10 بار پیغام Hello World! را چاپ می‌کند. اگر از حلقه در مثال بالا استفاده نمی‌کردیم مجبور بودیم تمام 10 خط را تایپ کنیم. اجازه دهید که نگاهی به کدهای برنامه فوق بیندازیم. ابتدا در خط 1 یک متغیر تعریف و از آن به عنوان شمارنده حلقه استفاده شده است. سپس به آن مقدار 1 را اختصاص می‌دهیم چون اگر مقدار نداشته باشد نمی‌توان در شرط از آن استفاده کرد.

در خط 3 حلقه while را وارد می‌کنیم. در حلقه while ابتدا مقدار اولیه شمارنده با 10 مقایسه می‌شود که آیا از 10 کمتر است یا با آن برابر است. نتیجه هر بار مقایسه ورود به بدنه حلقه While و چاپ پیغام است. همانطور که مشاهده می‌کنید بعد از هر بار مقایسه مقدار شمارنده یک واحد اضافه می‌شود (خط 5). حلقه تا زمانی تکرار می‌شود که مقدار شمارنده از 10 کمتر باشد.

اگر مقدار شمارنده یک بماند و آن را افزایش ندهیم و یا مقدار شرط هرگز false نشود یک حلقه بینهایت به وجود می‌آید. به این نکته توجه کنید که در شرط بالا به جای علامت < از <= استفاده شده است. اگر از علامت < استفاده می‌کردیم کد ما 9 بار تکرار می‌شد چون مقدار اولیه 1 است و هنگامی که شرط به 10 برسد false می‌شود چون 10 < 10 نیست. اگر می‌خواهید یک حلقه بی نهایت ایجاد کنید که هیچگاه متوقف نشود باید یک شرط ایجاد کنید که همواره درست (true) باشد.

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

این تکنیک در برخی موارد کارایی دارد و آن زمانی است که شما بخواهید با استفاده از دستورات break و return که در آینده توضیح خواهیم داد از حلقه خارج شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

حلقه for

یکی دیگر از ساختارهای تکرار حلقه for است. این حلقه عملی شبیه به حلقه while انجام می‌دهد. ساختار حلقه for به صورت زیر است :

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

iterator_var یک متغیر موقتی، in کلمه کلیدی و sequence هم یک سری مانند tuple ،list و … می باشد. می توان حلقه for را اینگونه ترجمه کرد، که به ازای یا به تعداد آیتم های موجود در سری، فلان کارها یا کدها را تکرار کن. در زیر یک مثال از حلقه for آمده است:

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

خروجی:

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

برنامه بالا اعداد 1 تا 10 را با استفاده از حلقه for می‌شمارد. ابتدا یک متغیر موقتی (i)، سپس کلمه کلیدی in و در آخر یک سری از اعداد که در اینجا یک list می باشد، تعریف می‌کنیم. کد اجرا می‌شود. هر بار که حلقه اجرا می شود، ابتدا یکی از آیتم های list در متغیر i قرار گرفته و در خط بعد چاپ می شود. این کار تا چاپ آخرین آیتم ادامه می یابد. به جای list در کد بالا می توانید از tuple و dictionary هم استفاده کنید :

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

یا

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

حلقه های تو در تو (Nested Loops)

پایتون به شما اجازه می‌دهد که از حلقه‌ها به صورت تو در تو استفاده کنید. اگر یک حلقه در داخل حلقه دیگر قرار بگیرد، به آن حلقه تو در تو گفته می‌شود. در این نوع حلقه‌ها، به ازای اجرای یک بار حلقه بیرونی، حلقه داخلی به طور کامل اجرا می‌شود. در زیر نحوه ایجاد حلقه تو در تو آمده است :

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

نکته‌ای که در مورد حلقه‌های تو در تو وجود دارد این است که، می‌توان از یک نوع حلقه در داخل نوع دیگر استفاده کرد. مثلاً می‌توان از حلقه for در داخل حلقه while استفاده نمود. در مثال زیر نحوه استفاده از این حلقه‌ها ذکر شده است. فرض کنید که می‌خواهید یک مستطیل با 3 سطر و 5 ستون ایجاد کنید :

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

خروجی:

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

در کد بالا به ازای یک بار اجرای حلقه for اول (خط 1)، حلقه for دوم (3-2) به طور کامل اجرا می‌شود. یعنی وقتی مقدار i برابر عدد 1 می‌شود، علامت * توسط حلقه دوم 5 بار چاپ می‌شود، وقتی i برابر 2 می‌شود، دوباره علامت * پنج بار چاپ می‌شود و … . در کل منظور از دو حلقه for این است که در 4 سطر علامت * در 5 ستون چاپ شود یا 4 سطر ایجاد شود و در هر سطر 5 بار علامت * چاپ شود. خط 4 هم برای ایجاد خط جدید است. یعنی وقتی حلقه داخلی به طور کامل اجرا شد، یک خط جدید ایجاد می‌شود و علامت‌های * در خطوط جدید چاپ می‌شوند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خارج شدن از حلقه با استفاده از break ،continue و pass

گاهی اوقات با وجود درست بودن شرط می‌خواهیم حلقه متوقف شود. سؤال اینجاست که چطور این کار را انجام دهید؟ با استفاده از کلمه کلیدی break حلقه را متوقف کرده و با استفاده از کلمه کلیدی continue می‌توان بخشی از حلقه را رد کرد و به مرحله بعد رفت. برنامه زیر نحوه استفاده از continue ،break و pass را نشان می‌دهد :

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

خروجی :

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کابری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

در این برنامه از حلقه for برای نشان دادن کاربرد دو کلمه کلیدی فوق استفاده شده است اگر به جای for از حلقه‌ while استفاده می‌شد نتیجه یکسانی به دست می‌آمد. همانطور که در شرط برنامه (خط 4) آمده است، وقتی که مقدار x به عدد 5 برسد، سپس دستور breakاجرا (خط 5) و حلقه بلافاصله متوقف می‌شود، حتی اگر شرط x < 10 برقرار باشد. از طرف دیگر در خط 21 حلقه for فقط برای یک تکرار خاص متوقف شده و سپس ادامه می‌یابد. (وقتی مقدار x برابر 5 شود حلقه از 5 رد شده و مقدار 5 را چاپ نمی‌کند و بقیه مقادیر چاپ می‌شوند.

ممکن است این سوال برایتان پیش آمده باشد که کاربرد کلمه pass چیست؟ از این دستور زمانی استفاده می کنیم که در شرایطی خاص نیاز به انجام هیچ کاری نباشد! مثلا برای تعریف یک تابع خالی تا بعدا کد های آن نوشته شود. یا زمانی که بخواهیم همانند مثلا بالا، کدهای بدنه یک دستور شرطی و یا حلقه را بعدا بنویسیم، به کار می رود. حال شما برای درک بهتر، کلمه pass را از کد بالا حذف کرده و کد را اجرا کنید. مشاهده می کنید که به شما پیغام خطا نمایش داده می شود و از شما می خواهد که بدنه دستور if و for را مشخص کنید ولی اگر کلمه pass را دوباره بنویسید، این خطا نادیده گرفته و کد اجرا می شود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

در حال بارگذاری

 • مطالب مشابه

  • توسط  Doctor Robot
   کاربرد پایتون در شبکه
   میدانیم پایتون زبانی است با قابلیت های بسیار، ازبرنامه نویسی برای وب گرفته تاهوش مصنوعی و....
   امروز میخواهیم قدرت این زبان محبوب را در شبکه بررسی کنیم و بفهمیم چه کاربردی دارد؟
   چگونه میتوان از این زبان در بحث شبکه استفاده کرد؟
   زبان پایتون با استفاده از ماژول خود به نام سوکت در شبکه کار میکند پس قبل از آن ما شما را با تاریخچه این ماژول وهمچنین تعریفی ازآن آشنا میکنیم سپس آموزش پایتون سوکت را به طورمختصر برای  شما بیان میکنیم  پس باماهمراه باشید.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
 • جدید...